Spolu s Blankou Rozkošnou napsal úspěšnou publikaci Židovské památky Čech - Historie a památky židovského osídlení Čech.
Autoři v knize představili obecně architekturu židovského osídlení a v další části pak na základě seznamu 300 abecedních hesel přiblížili jednotlivé konkrétní lokality. Přednáška bude tedy malým nahlédnutím do některých lokalit a pohledem na určité konkrétní památky. Na které, to nám řekl sám autor.

O kterých lokalitách budete v Liberci hovořit?
Dal jsem si úkol seznámit posluchače s artefakty, které se zachovaly po kdysi významných židovských komunitách na území, pracovně pojmenovaném Pojizeřím. Nicméně půjde především o okruh židovské obce Turnov (Semilsko, Železnobrodsko, Turnovsko), dále památky v Českém Dubu, Mnichově Hradišti, Mladé Boleslavi a lokalitách na Mladoboleslavsku. Možná zajdu až k Brandýsu nad Labem, ale to už je spíše pražská doména. Liberecko a Jablonecko zmíním jen okrajově, tomu se již v přednáškovém bloku věnovala a dodnes plně věnuje kolegyně Lhotová ze Severočeského muzea a není potřeba se navzájem překrývat.

Jak chcete toto téma pojmout?
Přednáška se uskuteční formou komentované obrazové prohlídky po zmíněných lokalitách s exkurzem do historie tamějších židovských obcí a nastíněním vyhlídek do budoucna.

Bude to v Liberci jediná přednáška na toto téma nebo se chystáte vytvořit cyklus?
Pokud bude zájem, mohu se v budoucnu některé z bližších lokalit věnovat podrobněji. Moje přednáška je součástí cyklu Památky kolem nás, kde se střídají různí autoři.

Ne všichni zájemci o toto téma jsou z Liberce. Pořádáte podobné přednášky i jinde?
Ano, doporučuji sledovat web turnovské synagogy, kde se objevují avíza na tamější přednášky nejenom mé, ale především správkyně synagogy dr. Dubinové.

Anna Košárková