Dílna proběhne ve dvou blocích od 10.00 hodin a od 13.00 hodin.

Rodiče i děti si společně s galerijní lektorkou Adélou Pomothy prohlédnou barevnou výstavu grafik Mikoláše Axmanna a při prohlídce se zaměří na propojení obrazu a zvuku. Budou také hledat zvuky či tóny, které jim obrazy a barvy připomínají.

„V průběhu workshopu si účastníci zkusí vyrobit předměty a objekty, které cinkají, bzučí, hlomozí a jinak hrají, a současně výtvarně zaznamenají zvuk s pomocí základních výtvarných prostředků nebo zvukově vyjádří své pocity z vnímání obrazu,“ upřesnila průběh programu galerijní lektorka Adéla Pomothy.

O tomto víkendu mohou návštěvníci využít i nový typ samoobslužného doprovodného programu, nazvaného Objevitelé, který je zábavnou formou provede výstavou Objevy / Mistrovská díla 19. století z Augsburgu.