Návštěvníci se budou moci seznámit s knižními tituly, které tyto dva neuvěřitelné příběhy popisují. První z nich je kniha s názvem Z Jizerských hor do Brazílie. Napsal ji Josef Umann, tkadlec z rokytnické textilky a později brusič z Tanvaldu, který se v roce 1877 vydal hledat šťastnější život v zámoří.

Unikl tak osudu mnohých jizerskohorských brusičů, kteří v útlém věku umírali na plicní choroby. O svém neradostném dětství a mládí, ale i odvaze, optimismu, silné vůli a touze ukazovat lidem život z té lepší stránky, vypráví ve svých vzpomínkách.

Druhou knihou je Dopis z Jaguari v Brazílii do Kněžmostu v Čechách, který napsal Josef Egert, který emigroval v 19. století do Brazílie, kde, jak doufal, nalezne lepší budoucnost. Kniha je napsaná jak v češtině, tak i v portugalštině.