Populární soubor bicích nástrojů Aries byl založen v září roku 1998 na ZŠ a ZUŠ Jabloňová v Liberci a jeho členy jsou žáci třídy bicích nástrojů ZŠ a ZUŠ Jabloňová v Liberci a v současnosti již i studentky tříd bicích nástrojů konzervatoří v Brně.

Soubor představuje zcela výjimečnou skupinu i v republikovém měřítku, na základním stupni uměleckého školství je jedním z mála souborů tohoto druhu. To je dáno krom jiného také náročným vybavením, kterým nedisponuje žádná jiná ZUŠ v republice (marimba, xylofon, vibrafon, zvonkohra, bicí souprava, percussion, tympány). Soubor vede hudební pedagog Sergiy Grygorenko.

Přes relativně krátkou dobu existence má Aries za sebou řadu úspěšných vystoupení v tuzemsku i v zahraničí. Mladí muzikanti hrají jak klasický repertoár, složený z děl světových velikánů vážné hudby, tak i moderní jazzové skladby.