Studenti a pedagogové Technické univerzity zde od 18 hodin představí veřejnosti monografii Střed Liberce v proměnách staletí, kterou společnými silami vytvořili v rámci soutěže na liberecké Technické univerzitě v roce 2011 Migrace a transformace center v Liberci.

„Chceme veřejnosti představit náš projekt, během večera vystoupí jednotliví autoři, kteří představí své kapitoly. Besedu oživíme prezentacemi, fotografiemi a mapami. Největší pozornost chceme věnovat současnému Liberci a rádi bychom také představili naše webové stránky liberec-reichenberg.net, kde si zájemci mohou sborník zdarma stáhnout,“ láká na besedu jedna ze studentek Romana Fojtová z Katedry historie.

Kniha mapuje vývoj Liberce od jeho založení ve 14. století až po současnost. Tým převážně mladých výzkumníků analyzuje vývoj města z několika pohledů.

Antropologická část nabízí pohled na symboliku středu z hlediska mytického a demokratického uspořádání společnosti. Historická a geografická část porovnává specifický vývoj středověkého Liberce (Reichenberg) s obdobnými aglomeracemi v Evropě. K nejvýraznějšímu přetváření města došlo v éře průmyslového rozvoje (1830-1914).

V době před první světovou válkou se stal Liberec nejvýznamnějším průmyslovým a kulturním městem v severních Čechách.
Po druhé světové válce začal úpadek města kvůli vyhnání velké části jeho původních, německy mluvících obyvatel.

Tři studie negativního urbanistického vývoje města seřazené od roku 1950 až po dnešek ukazují modelové příklady nešetrných zásahů do křehké rovnováhy centra uspořádaného podél tří základních os (rekreační, historická a industriální), které tvořily po staletí charakter městského středu.

Studie vzdává hold dávným i současným obyvatelům města a také jejich odpovědnosti, s níž se snaží skloubit výzvy kolektivní paměti s požadavky postindustriální doby.

„Jde o velmi zajímavou publikaci. Z hlediska knihkupce mi trošku přijde škoda, že publikace není prodejná. Myslím si, že Liberečany zajímá tato regionální tematika. Něco je psané odborně, ale většina je srozumitelná i laikům,“ doporučuje knihu Martin Fryč z Knihkupectví a antikvariátu Fryč.