Při přípravě každé stálé muzeální expozice se její autoři potýkají s řadou otázek. Základní otázka Co? vystavit je z tohoto pohledu pověstnou špičkou ledovce.

Neméně důležité je jak vystavit, kolik vystavit, na jak dlouho připravit stálou expozici, ale také jak ji nasvítit, jak zajistit stálé klima nebo bezpečnost exponátů. Na všechny tyto otázky se pokusí odpovědět čeští a němečtí experti, kteří se na konci listopadu sjedou do Liberce.

V Euroregionu Nisa existuje několik desítek muzeí a galerií a několik z nich v současné době řeší otázky spojené se stálými expozicemi.

V České Lípě se připravuje nová archeologická expozice, v německém Görlitzu rekonstruují budovu městského muzea a připravují expozici, ve stejném městě nedávno otevřeli novou stálou expozici Slezského muzea a také v nedalekém Bautzenu mají nově otevřené lužickosrbské muzeum. Příprava nové expozice v bývalých lázních na Masarykově třídě v Liberci čeká také Oblastní galerii, která plánovanou konferenci zorganizovala.

Slovo pořadatele

Konference se jmenuje Stálé expozice nestále. „My jsme tím chtěli vyjádřit, že možná dozrála doba, kdy je potřeba změnit zažitou představu o stálých expozicích jako neživých a v podstatě zakonzervovaných sálů, kde se po dlouhá desetiletí nic nezmění,“ přiblížil důvody pro konání konference Jan Randáček, ředitel Oblastní galerie v Liberci a pokračoval: „Když jsem se o problému bavil s Mariem Winzelerem, ředitelem Städtische Museen Zittau, tak jsme zjistili, že nás trápí vlastně úplně stejné věci, a odtud už byl jen malý krůček k nápadu pozvat odborníky z Čech a Německa a nechat si poradit.“

Na výběru přednášejících pro mezinárodní konferenci se podílel také sochař Jan Stolín z Fakulty umění a architektury TU Liberec a kurátor liberecké galerie Die Aktualität des Schönen…

Kromě otázek spojených s vizuální podobou expozice budou odborníci diskutovat také o významu stálých expozic pro město a region. „Stálá expozice muzea nebo galerie nemůže existovat bez vazby na místo, kde je vystavena. Autoři stálých expozic musí pamatovat na místní poměry, zvláštnosti, musí být regionální a když se jim toto podaří, tak odměnou jim je, že taková expozice svým způsobem ovlivňuje místo, město a region. Tu vazbu stálá expozice – region nelze přetrhnout,“ vysvětlil Jan Randáček.

Na konferenci vystoupí například profesor Vojtěch Lahoda z Ústavu dějin umění, profesor Markus Walz z vysoké školy v Lipsku, Michael Kotterer z Regensburgu, rektor VŠUP Pavel Liška a další. Konferenci Stále expozice nestále, nad níž převzala záštitu náměstkyně hejtmana Ing. Lydie Vajnerová, finančně podpořil Fond malých projektů z programu Cíl3 Sasko – Česká republika. Oblastní galerie v Liberci je členem profesního sdružení Rada Galerií ČR.

Oblastní galerie se tak na dva dny stává centrem úvah nad využitím a způsobem prezentace sbírkových fondů. Před blížícím se stěhováním na novou adresu do budovy Městských lázní na Masarykově třídě je to pro vedení galerie příležitost ujasnit si a konfrontovat své výstavní plány se zástupci podobných institucí a s odborníky, kteří se konference účastní.

Více na: www.ogl.cz

Program – výběr

Místo konání: Liberec, Nám. Dr. E. Beneše, budova radnice, sál č. 10 a 11.

22. listopadu

09.00 – Zahájení
10.20 – Muzeum mezi archivem, Spektáklem a dějinami umění
přednáší: Mgr. Karel Císař Ph.D., Vysoká škola umělecko průmyslová v Praze
10.45 – Torpédo směřující vpřed – stálé expozice MOMA v New Yorku
předníší: Mgr. Tomáš Pospiszyl, Filmová a televizní fakulta Akademie múzických umění v Praze
11.10 – Proč vystavovat současné umění
přednáší: PhDr. Ing. Pavel Liška, Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze
17.00 – Výtvarný projekt
přednáší: M. A. Jan Stolín, Ing. Arch. Jiří Prokeš, Doc. Stanislav Zippe, Fakulta umění a architektury Technické univerzity v Liberci

23. listopadu

09.10 – K pojmu stálé expozice v Čechách
přednáší: Prof. PhDr. Vojtěch Lahoda, CSc., Ústav dějin umění AV ČR
13.30 – Vztah umění a institucí
přednáší: Mgr. Michal Koleček Ph.D., Fakulta umění a designu Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem