Obě části doručte najednou na adresu redakce: Liliová 473/5, Liberec do pondělí 2. května. Tři vylosovaní soutěžící získají po dvou vstupenkách.