„Tato výstava prezentuje jednak keramiku inspirovanou estetikou Dálného východu jako čajové soupravy a nádoby bez glazury s intenzivním popelovým náletem, jednak také keramiku navazující na ty nejlepší tradice evropského hrnčířství, oživenou glazurami, které si Jaroslav Lada sám vybarvuje,“ popsal Tomáš Trávníček ze Severočeského muzea.

Podle něj vyrábí Jaroslav Lada kromě této keramiky také kvalitní užitkovou kameninu, kterou pak mohou zájemci zhlédnout přímo v jeho dílně v Kryštofově Údolí na faře.

Své technické vzdělání zúročil Jaroslav Lada při stavbě pecí i při samotné technologii výroby. Postavil čtyři elektrické pece a čtyři na výpal dřevem, z nichž dvě stojí na zahradě za farou - dvoukubíková japonská NOBORIGAMA a menší 300l pícka používaná zejména při keramických kurzech.

V jeho dílně se s hrnčířským řemeslem můžou návštěvníci setkat v jeho nejryzejší tradiční podobě. Celý proces zpracování hlíny, přípravy glazur, práce na kruhu a konečného vypálení v pecích se odehrává zde a je pod kontrolou mistra. Nádoby, které Jaroslav Lada tvoří, mají ladnou křivku, decentní glazury korespondující s jednoduchým tvarem a jsou i uživatelsky praktické.

Výstava je v libereckém severočeském muzeu návštěvníkům přístupná až do 27. září každý den kromě pondělí od 9.00 do 17.00 hodin.