JIZERSKÉ HORY Z ČESKO-POLSKÉHO POHLEDU

Cílem výstavy je ukázat staré mapy, ale i nové způsoby mapování s využitím průzkumu historických map. Celý projekt, na kterém se podílí více institucí, byl umožněn díky financování z Fondu mikroprojektů v Euroregionu Nisa. Kurátory výstavy jsou Ivan Rous a Jiří Šmída. Na výzkumu se podíleli čeští, ale i polští odborníci. Výstava tak bude putovat i do Polska.

REPRINT SLAVNÉ MAPY

Na návštěvníky čeká mnoho historických skvostů, např. Globicova mapa Frýdlantského panství z roku 1660, série proslulých Matouschkových map z předválečného období či mapa Gustava Adolpha „Von Oybin bis zu Schneekoppe“. Posledně jmenovaná mapa je krásný kousek sám o sobě, který byl vydán k výstavě jako reprint. Ten bude už dnes při vernisáži zdarma k dispozici. A co doporučuje za hodno pozornosti jeden z kurátorů výstavy, Ivan Rous? „Za pozornost určitě stojí ručně kreslené mapy z období 2. světové války, které přímo i nepřímo ukazují oblasti s převážně českým obyvatelstvem. Ale i ojedinělá mapa Krkonoš z roku 1948, která je v podstatě trojjazyčná. Pozoruhodně se na ní mísí německé, české a polské názvy v onom zlomovém roce“.

HISTORICKÝ SKVOST JE GLOBICEHO MAPA

Jedním z nejzajímavějších exponátů je mapa Samuela Globiceho z roku 1660. „Podle našich výzkumů byla primárně určena k potvrzení hranic ve sporném území mezi Jizerou a horou Smrk, což pravděpodobně souviselo s těžbou drahých kamenů a nerostných surovin“ řekl Ivan Rous. O území se přetahovali už Bibrštejnové a Smiřičtí, spor pak pokračoval i v dalších letech. „Každopádně se jedná o jednu z nejstarších map podrobně zachycujících část Jizerských hor. Mapa z oblasti sporné hranice je na 17. století překvapivě správně zpracovaná, na rozdíl od zbytku frýdlantského panství, kde nesedí obce, apod.“ dodal Ivan Rous.

VÝSTAVOU MAPY NEKONČÍ

Po skončení výstavy v prosinci 2017 vyjde ještě kniha. Ta bude v počtu 1000 kusů tak jako reprint zdarma. Protože jedním z hlavních cílů je naučit veřejnost práci s mapami, dodala Technická univerzita počítačově zpracované mapy, s nimiž mohou návštěvníci pracovat na dotykových monitorech. Minulost a současnost je tak na výstavě spojitými nádobami. Vernisáž začíná dnes od 19 hodin a výstava potrvá do 5. listopadu. Neměl by ji rozhodně minout žádný milovník Jizerských hor.