Své náměty čerpal mladý, nesmírně talentovaný malíř, jehož tvorbu předčasně ukončila smrt, zejména na jeho studijních cestách po Evropě a severní Africe. "Výstava ukazuje průřez tvorbou důležitého představitele moderního umění počátku 20. století, která vznikla mezi lety 1903 a 1911. Před svou předčasnou smrtí v roce 1911 se dostal v Mnichově do bezprostředního uměleckého okruhu Vasilije Kandinského, který vlastnil jeho kresby ,“ prozradila kurátorka výstavy Anna Habánová.

Ta také návštěvníky provede návštěvníky a milovníky výtvarného umění životem a dílem mladého umělce na dvou komentovaných prohlídkách. Ty se konají ve čtvrtek 6. 8. od 10:30 a 17:00. Za připomínku stojí, že každý čtvrtek je návštěva Oblastní galerie v objektu bývalých lázní zcela zdarma. Pouze komentované prohlídky jsou zpoplatněné částkou 20 korun.

Kromě díla Eugena Kahlera stojí za vidění nejen stálá sbírka českého výtvarného umění Od Slavíčka, přes Josefa Čapka až k současnému umění, ale také časově omezené výstavy Geometrické tvary - pocta Zdeňku Sýkorovi a výstava obrazů Marie Nekolové z nedalekých Žibřidic. Ve čtvrtek je v OGL otevřeno od 9 - 19 hodin.

Jan Randáček.
Randáček skončí jako ředitel liberecké galerie. Odchází do Bruselu