Příspěvky jednotlivých účastníků probíhají v zasedacích sálech číslo 10. a 11., přímo na liberecké radnici. Jan Stolín, kurátor galerie Galerie Die Aktualität des Schönen…, společně se Stanislavem Zippem a Jaroslavem Prokešem přispěli do programu konference společnou instalací přímo v prostoru galerie a snaží se tak položit otázky směřující k možným cestám vystavování uměleckých děl.

Na podkladu výstavy Terezy Drahoňovské jsou navrstveny další videoinstalace zmíněných autorů, do kterých divák sám vstupuje.