Tato drobná sakrální památka patří do soustavy zastavení na Staré poutní cestě spojující Liberecko s poutním chrámem Navštívení Panny Marie v Hejnicích.

Záchrana před zánikem

Kříž Wilhelma Blumricha byl nejvíce poničenou památkou na této turisticky modře značené cestě. Z celého kříže – božích muk se dochovala jen středová pískovcová část, ostatní pískovcové díly včetně litinového kříže nesoucího symboliku svaté rodiny byly ztraceny a památce hrozil úplný zánik.

Staří Blumrichova kříže je odhadováno na konec 19. století. Z fotografie, kterou v 50. letech minulého století pořídil dr. Nevrlý, je patrné, že kříž nesl jméno Wilhelma Blumricha.

Vzpomínka na faráře Rabana

Boží muka obnovilo občanské sdružení Frýdlantsko za finanční podpory Nadace VIA, fondu ČSOB a města Raspenava. Odhalení a posvěcení božích muk, která jsou věnována památce v lednu zesnulého raspenavského faráře Miloše Rabana, začne zítra od 14 hodin. V případě pěkného počasí bude na místě sloužena mše svatá.

Kudy ke kříži

V Raspenavě u Mysliveckého zátiší (jízda ve směru na Hejnice) odbočíte vpravo na most, za mostem odbočíte ihned vlevo, po 50m odbočka do prava do kopce, po příjezdu k rybníku Netík odbočka vpravo. Po cca 600m dojedete k mostu přes Štolpich, kde se nachází Blumrichův Kříž.