Dvě aktuální krátkodobé výstavy Oblastní galerie končí v příštím týdnu. Výstava přírůstků do galerijních sbírek, Shopping 2000/2010 končí 12. září. Druhá výstava s názvem Buch Much grafika Šimona Brejchy trvá do 19. září.

Od příštího týdne bude zahájena instalace dvou nových výstav. Od 30. září, kdy proběhne v 17.30 hodin slavnostní vernisáž, se můžeme těšit na nové expozice.

První z výstav je věnována neznámé osobnosti jabloneckého občana Antona Randy. Lékař Randa žil v Jablonci nad Nisou před druhou světovou válkou a podílel se na společenském a kulturním životě města. Mimo jiné pomáhal zakládat jabloneckou knihovnu.

Anton Randa byl rovněž milovníkem umění a velkým sběratelem. Jeho sbírku grafik získalo později Severočeské muzeum v Liberci a odtud byla převedena do Oblastní galerie. „Sbírka je velmi zajímavá, obsahuje cenné grafické listy prakticky z celé Evropy od renesance až po 18. století,“ charakterizovala ji Markéta Kroupová, kurátora sbírky grafik a autorka výstavy.

V Randově sbírce se nacházejí vzácné práce Albrechta Dürera nebo Jacquese Callota. Výstava by měla představit Antona Randu jako sběratele, ale také jako významného občana Jablonce nad Nisou a alespoň částečně odhalit tajemství jeho života a jeho zásluhy. O to se postará především druhá část výstavy v jablonecké galerii MY. Vernisáž jablonecké části výstavy bude již ve čtvrtek 23. září v 17.00 hodin.

Druhá výstava představí figurální malbu východní Asie ze sbírek Národní galerie v Praze, která do Liberce zapůjčí nejlepší díla ze své sbírky orientálního umění. Výstava bude kromě provenience zajímavá i tím, že figurální náměty nebyly v orientální malbě zcela běžné a byly spíše opomíjeny.

Návštěvníci přitom uvidí práce na papíře, hedvábí nebo čínskou keramiku, japonské svitky tradičních formátů a další exotická díla jejichž stáří se počítá na staletí. Výstava svým námětem navazuje na výstavu Krajiny, ptáci, květiny…, kterou Oblastní galerie uspořádala před dvěma lety.

K výstavě orientální figuralistiky dokončuje lektorské oddělení doprovodný program pro školy.