Profesionální tanečníci, herci a hudebníci zasvětí účastníky dílny do základů tanečních, dramatických a hudebně-rytmických technik, poznáte zákulisí i jeviště Divadla F. X. Šaldy i Malého divadla

Dílna je pro všechny od 10 do 99 let a bude probíhat od 25. do 28. srpna.

CELKEM 21 LEKCÍ

„Celkem v průběhu celého týdne absolvují účastníci jedenáct tanečních lekcí, šest lekcí dramatických a čtyři lekce bubenické, dále se pak seznámí se zákulisím Malého divadla, budou mít i jedinečnou možnost prohlédnout si Divadlo F. X. Šaldy," vyjmenoval Jakub Kabeš z marketingového oddělení Šaldova divadla.

Ve čtvrtek a pátek budou divadelní dílny začínat od 14 hodin. V sobotu a v neděli budeme začínat už v 9 hodin dopoledne.

PESTRÝ PROGRAM

Jednotlivé dny se budou lišit svojí náplní a pestrostí. „Celotýdenní maratón pak zakončíme závěrečným večírkem, kde účastníci předvedou, co se naučili, zároveň se předvedou i lektoři a členové souborů divadla v krátkých úryvcích z repertoáru divadla," řekl Kabeš.

Vstupenky bude možné zakoupit v pokladně Divadla F. X. Šaldy v průběhu celého týdne, kdy bude dílna Ochutnejte divadlo probíhat nebo přímo na místě před samotným závěrečným večírkem. Následovat bude možnost diskuze, volná zábava. Součástí celého týdenního workshopu bude i sobotní open air představení před radnicí na Náměstí Dr. E. Beneše ve večerních hodinách.

O účastníky divadelní dílny se budou starat lektoři: Rory Ferguson a Mischa Hall free style contemporary dance, Šárka Brodaczová lyric contemporary dance, Markéta Coufalová dramatická dílna, Sergej Grigorenko bubenická dílna.

CONTEMPORARY DANCE

Současný tanec kombinuje techniky baletu a moderních technik, z nichž vychází. Tanečníci usilují o podřízení techniky a pohybu hlavní myšlence a celkovému projevu, technika staví na práci s těžištěm, jeho posuny mimo osu, kontrolovanými pády, pomalými a rychlými pohyby, stejně jako s abstrakcí v taneční řeči. Náplní výuky Contemporary dance je také technická všestrannost, objevování nových možností a hranic tance a hledání jeho podstaty v nejčistší formě. Hodinu začínáme warm-upem (rozcvičení), dále protažení, procvičení taneční techniky a nakonec vše spojíme do krátké choreografie. Choreografie může být více lyrická, dynamická, streetová, latin, muzikálová atd.

DRAMATICKÁ DÍLNA

Bude zaměřena na rozvíjení smyslového vnímání, představivosti a základních pohybových dovedností vycházejících z temporytmických cvičení a imaginace. Jedna z lekcí bude věnována též jevištní řeči a práci s textem. Těžiště poslední lekce bude v divadelní improvizaci.

PROGRAM

Čtvrtek 25. srpna

14:00 sraz na vrátnici MD, zahájení

14:30 16:00 lyric contemporary dance

16:30 18:00 free style contemporary dance

18:30 20:00 dramatická dílna

Pátek 26. srpna

14:00 15:30 free.style contemporary dance

16:00 17:30 dramatická dílna

18:00 19:30 lyric contemporary dance

Sobota 27. srpna

09:00 11:00 bubenická dílna

11:20 12:50 lyric contemporary dance

13:30 15:30 dramatická dílna

15:50 17:20 free style contemporary dance

18:00 19:00 prohlídka DFXŠ

20:00 open air představení na náměstí Dr.E.Beneše

Neděle 28. srpna

09:00 11:00 bubenická dílna

11:20 12:20 lyric contemporary dance

12:40 13:40 free style contemporary dance

14:00 15:00 dramatická dílna

15:30 18:00 příprava závěrečného programu, svícení, generální zkouška

19:00 závěrečný večírek a dále pak volná zábava v klubu divadla

…po celou dobu, kdy budou jednotlivé dílny probíhat, budou mít účastníci k dispozici klub MD, kde se bude možné občerstvit, relaxovat …

BUBENICKÁ DÍLNA

Společně s členy známého souboru bicích nástrojů ARIES si vyzkoušíte hru na malé a velké bubny, percussion a naučíte se různé rytmy.