Malba světce pochází z roku 1837 a je dílem malíře Františka Maška. Údajně představuje podobiznu básníka Karla Hynka Máchy. V průběhu doby byla nástěnná malba různě opravována a více i či méně zdařile retušována. Před restaurátorským zásahem byla malba vlivem dlouhodobého působení vlhkosti navíc značně poškozena, zásah restaurátorů byl už proto nezbytný. Odborníci odstranili z obrazu druhotné přemalby a vrátili tak obrazu co nejvíc jeho původní podobu. Práce stály 94 500 korun.