Pokrmům se věnoval ve stejném pořadí, v jakém postupuje vývoj osudů lidského rodu vylíčený v bibli. Začal u stromu poznání s úvahou, zda se u zakázaného ovoce skutečně jednalo o jablka nebo zda to nebyly třeba fíky. Končil připomenutím, že veškeré dění se má uzavírat hostinou beránkovou. Poukázal na důležitost jídla v biblických textech. Mnohdy mají symbolický význam jako například při poslední večeři Páně.

Každé zamyšlení, vtipnou glosu nebo poučení doprovodil obrazem. Návštěvníci přednášky tak měli možnost vidět mnoho neznámého, například plody mišpule, dozvěděli se o tom, že existuje sedmero plodin charakteristických pro zaslíbenou zemi, mezi něž se překvapivě řadí i med, ovšem zřejmě datlový.
Vyvracel i různé mýty, například při poslední večeři stolovníci leželi a mistr nebyl v čele, takže zobrazení od Leonarda da Vinci neodpovídá skutečnosti.

Po přednášce překvapilo přítomné nečekaně bohaté občerstvení z tradičních biblických jídel na stolech ozdobených hořícími svícemi, řezanými květy a aranžmá z ubrousků. Vedle různých druhů paštik tu byly kuličky z masa s kořením, plátky mrkve v medu, zvláštně skvěle upravené zelí nebo pravé macesy, podobné chutí i výrobním postupem nudlím, jen je prý potřeba dát do těsta olivový olej a vytvořit kartičkám podobné placičky, které se musí propíchat vidličkou.

Vše doplňovala barevná zelenina. Sladké hvězdičky s mákem chuťově dotvářely hostinu, kterou připravila paní Anna Nová, která působila v několika interhotelech. Zmíněná přednáška se konala 4. února. Poslední únorový den pak proběhne další setkání s Michalem Krchňákem, tentokrát s názvem Symbolika biblické fauny a flóry.

(ak)