Drobní savci jsou jednou z nejméně známých skupin našich živočichů, a to i přes to, že jich více než 60 druhů představuje třetinu celkového počtu savců žijících v naší krajině. Výstavu tvoří fotografie, informační panely i preparáty. „Tato skupina savců je velmi málo probádanou, a proto je to oblast, kde je možné uskutečnit nové objevy. Místa výskytu drobných savců mohou být i kazatelem globálnějších přírodních změn. Signálem může být například fakt, že teplomilné druhy se stále více rozšiřují i do oblastí, kde jsme je dříve pozorovat nemohli.

Za posledních deset let byly popsány asi čtyři nové druhy drobných savců. Týká se to především skupiny netopýrů,“ říká o této problematice doktor Miloš Anděra, autor výstavy. Tato výstava si klade za cíl ukázat návštěvníkům rozmanitost světa drobných savců. A činí tak pomocí velkých fotografií, kde tato rozmanitost vynikne mnohem lépe než na malých muzejních exponátech. Fotografie pořídil náš přední odborník na drobné savce Miloš Anděra, který drobným savcům zasvětil celý svůj profesní život.