Mezi 14. – 18. červnem, kdy festival probíhá, se veřejnosti po delší době představí část z bohatého a pečlivě uchovávaného archivu tohoto předního českého loutkového divadla.
Některé z nich totiž není možné normálně vidět, neboť kromě vlastního depozitáře v podkroví divadelní budovy v Moskevské ulici je množství loutek Naivního divadla Liberec, včetně celých divadelních výprav, uchováváno i v další specializované státní instituci, v Muzeu loutkářských kultur v Chrudimi.

Historie Naivního divadla Liberec, které vzniklo před více než 61 lety a za dobu své existence vytvořilo více než 250 inscenací, je nesmírně pestrá.

Vystavované loutky byly realizovány z velké části přímo ve vlastních divadelních dílnách jako umělecké práce, na které se podíleli špičkoví čeští tvůrci - výtvarníci a řemeslníci.
Z dlouhé řady umělců spolupodílejících se na vývoji a rozkvětu Naivního divadla Liberec byla pro akci vybrána díla několika z těch, kteří svým talentem a kreativitou úspěšně ovlivňovali výtvarnou tvář představení v posledních dvaceti letech.

Platí to třeba o tvorbě Pavla Kalfuse, Ivana Antoše, Ivana Nesvedy i Petra Matáska, která je tím nejlepším, co bylo v české loutkářské scénografii v tomto období vytvořeno. Do tohoto společenství náleží i práce Barbory Jakůbkové a Roberta Smolíka, představitelů mladé generace scénografů, kteří na jeviště Naivního divadla „vpadli“ s úspěchem v novém miléniu.