KDY: Od pátku 3. do čtvrtka 27. února
KDE: Krajská vědecká knihovna v Liberci

Soupisy obyvatel nebo některých vybraných skupin obyvatelstva se na našem území uskutečnily již ve středověku a sloužily především k vojenským a daňovým účelům. Zdokonalení soupisů obyvatelstva u nás i v Evropě pak souviselo s nástupem absolutismu a s rozvojem státního aparátu. Rokem 1869 začíná období takzvaných "moderních sčítání", které se vyznačují dodržováním hlavních zásad vytyčených mezinárodními statistickými kongresy a organizováním na podkladě konkrétní zákonné normy. Na sčítání v Rakousku-Uhersku pak navazují sčítání v době první republiky a postupně i další sčítání prováděná až do dnešní doby. Zatím poslední sčítání lidu, domů a bytů se konalo k 26. 3. 2011, příští proběhne na jaře 2021. Oproti předchozím sčítáním bude uživatelsky přívětivější, prováděno bude elektronicky i papírově s předpokladem, že většina obyvatel se sečte on-line.