V knihkupectví J. Fryče představí dnes večer ředitel Oblastní galerie v Liberci Jan Randáček spolu s ing. arch. Jiřím Bučkem z architektonického ateliéru SIAL projekt obnovy bývalých městských lázní pro potřeby galerie. Prostor k diskuzi nad možností vzniku liberecké kulturní oázy dostanou i návštěvníci večera, který začíná v 18:30 hodin.

Více krátkodobých výstav a vyžití na celý den

Právě v Liberci může vzniknout pravá kulturní oáza – Severočeské muzeum, Oblastní galerie a budoucí muzeum tramvají v jedné čtvrti, ve které se rovněž nachází i zoo a botanická zahrada. Ideální turistický cíl, ideální místo poznání a oddechu. Budova bývalých městských lázní má kromě vhodné polohy i velký potenciál stát se vyhledávaným multimediálním centrem.

Svou vizi představil Jan Randáček, ředitel Oblastní galerie v Liberci, takto: „Bývalé lázně, jejichž přestavbu z větší části zaplatí Evropská unie, nabídnou pro sbírky galerie nejen větší plochu pro stálé expozice, ale také variabilní prostor pro krátkodobé výstavy. A to je to, co návštěvníky láká nejvíce. Vnitřní prostor jsme navrhli tak, aby si návštěvník mohl vybrat jen jednu výstavu. A jen ten, kdo bude chtít, si může zakoupit vstupenku na všechny výstavy a strávit v galerii třeba celý den.

Toto řešení bude navíc mnohem příjemnější než stávající, protože bude mít k dispozici kavárnu, pro děti bude připravený dětský koutek a pro všechny klasický galerijní obchod, jaký znáte z galerií v Evropě. Prostory budou rovněž uzpůsobeny vozíčkářům, a ani s kočárkem nebude problém galerii navštívit. Odborníkům a studentům bude sloužit knihovna.

Nový prostor a moderní depozitář – větší zážitek

Výčet pozitiv tím ale zdaleka nekončí. „Stěhováním získají i samotné expozice a výstavy nový závěsný systém nebo nové úsporné osvětlení nebudou rušit návštěvníka a budou odpovídat současným trendům. I takové „drobnosti“ totiž dělají dobrou galerii. A to už nemluvím o skrytém vybavení, které nám umožní lépe regulovat vlhkost a teplotu v expozicích, nebo o moderním zabezpečovacím a kamerovém systému,“ popisuje Jan Randáček.

Největší chlouba nové galerie, však zůstane veřejnosti paradoxně ukrytá – depozitář. „V porovnání s naším stávajícím, který vznikl v šedesátých letech jako dočasné řešení, bude o několik tříd lepší. Bude vybaven „pouze“ standardně. Ale už pouhý standard nám umožní lépe umělecká díla ochránit, lépe se o ně starat, a tak snížit náklady na restaurování uměleckých děl,“ objasňuje tyto důvody ředitel.

Multimediální centrum – galerie, studovna, archiv

Projekt přestavby bývalých lázní pro potřeby oblastní galerie řeší všechny její stávající problémy a požadavky.

Nepředstavuje pouze vylepšení výstavních prostor, jejich zvětšení a modernizaci, nezaručuje jen lepší zázemí pro návštěvníky nebo zaměstnance. Projekt komplexně řeší budoucí organizaci sbírek, pohyb návštěvníků, uměleckých děl, zaměstnanců, a to tak, aby se tyto skupiny vzájemně nerušily a negativně neovlivňovaly. „Celý návrh rovněž pamatuje na provázání lektorských aktivit spolu s expozicemi, možné restaurování přímo v budově, studovnu, badatelnu, archiv…“ uvádí Jan Randáček.

Realizací přestavby lázní Liberec získá hned dvakrát – opravený architektonický skvost a novou galerii, kterou bude radost navštěvovat a ukazovat přátelům. Lázně navíc pro galerii představují i příležitost pro kvalitativní posun jejích zaměstnanců.“