Úvod do buddhismu, pokud jste si již nestačili přečíst některou z množství knih na toto téma, je prvním krokem, na jehož (pravděpodobně velmi vzdáleném) konci objevíte skrze sebe i vše ostatní, dosáhnete osvícení, nirvány a uvědomíte si jednotu všech věcí.

Přednáška s názvem Úvod do buddhismu Radka Růžičky se uskutečnila 7. února v kavárně Respekt v knihkupectví Jaroslava Fryče. Jak název napovídá, předmětem setkání bylo získat základní informace o učení buddhismu a Radek Růžička během jedné hodiny prošel historií tohoto učení.

Popsal zeměpisné šíření a větvení buddhismu do jednotlivých škol učení, jehož základ vytvořil Gautama Buddha pravděpodobně v 5. století př. n. l. v severovýchodní Indii. Postupně přednáška směřovala k výkladu o tak zvané Malé, Velké a Diamantové cestě, na jejímž konci lze najít magický cíl všech buddhistů, Osvícení.

Radek Růžička dokázal mluvit poutavě a jednotlivé příklady a příměry hledal v prostředí západní civilizace, aby se jeho slova o abstraktních, nepopsatelných hodnotách přiblížila o něco blíže sem k nám, dolů na zem. Udržel si tak pozornost všech přítomných, kteří se jeho příkladům smáli a ocenili i neformálnost výkladu jako celku. Člověk měl dojem, že tu jde opravdu o pokus ukázat možnou cestu vedoucí ke stavu vyrovnanosti a pochopení vyššího řádu.

Co jsem si odnesl

Přestože ze slov Radka Růžičky vyplynulo, že svého osvícení prozatím nedosáhl, a jak řekl: „…nemá cenu mít malé cíle.“, v jeho projevu a smíchu bylo něco vlastního. Možná to bylo vědomí, že kráčí směrem, který si vybral a v dálce tuší další úžasné objevy.

Buddhismus je spravedlivý. Naprosto všem nabízí všechno. Stejně jako na jakékoli jiné cestě i na té diamantové je nejpodstatnější na ni vykročit. Jednou stránkou věci jsou informace, které jsou pro pokračování nutné, a tou druhou je jejich použití. A otázka víry? Je nutné věřit pouze v sebe samého a svou schopnost naučit se vnímat okolní svět jako hru, jejíž jsme nedílnou součástí, a proto je i v naší moci její plynutí ovlivnit.

Učitelé linie Karma Kagjü

Cestující učitel Radomír Růžička se narodil 15. 8. 1959. V roce 1984 dokončil lékařskou fakultu a v současné době působí jako praktický lékař.

S buddhismem Diamantové cesty se poprvé setkal na přednášce dánského cestujícího učitele lámy Oleho Nydahla. Od roku 2000 je také cestujícím učitelem.

Od roku 1994 jezdí láma Ole Nydahl do Česka pravidelně nejméně dvakrát ročně. Naposledy přednášel na téma Diamantové cesty na silvestrovském meditačním kurzu v Praze. V současnosti v České republice existuje okolo 50 meditačních center a skupin, kde se scházejí lidé, pro něž se tento duchovní směr stal celoživotní inspirací. Po celém světě pak existuje více než 450 center, které spadají pod tradici tibetského buddhismu Diamantové cesty školy Karma Kagjü.

Láma Ole Nydahl říká: „Když se cítíme dobře, myslíme si, že svět je krásný, a náš život má smysl. Když jsme však nespokojení nebo se cítíme špatně, zdá se nám všechno ošklivé a šedé. Nemění se ale svět, nýbrž nastavení naší mysli. Vědomí, že doopravdy existují metody, díky kterým můžeme sami rozhodovat o tom, co se děje, před námi otevírá nový prostor.“

CESTUJÍCÍ UČITEL BUDDHISMU RADEK RŮŽIČKA, v pozadí fotografie lámy Oleho Nydahla. Foto: Deník/ Roman Dobeš
V Liberci funguje Centrum buddhismu Diamantové cesty linie Karma Kagjü, jeho sídlo se nachází na Soukenném náměstí 121. Více informací: www.bdc.cz/liberec