Na výstavě mohou lidé zhlédnout flašinety a historii firmy Riemer Kratzau - Chrastava u Liberce a flašinety a historii firmy Franz Kolb Beckengrund – Pekařov u Šumperka na Moravě.

„Vystavujeme dohromady asi pětadvacet flašinetů a výstava je doplněna také o kolekce kramářských písní, které zpívali flašinetáři,“ popsal kurátor muzea Jiří Volný. Podle něj mohou návštěvníci zhlédnout také několik obrazů flašinetářů, které si Severočeské muzeum zapůjčilo z ostatních muzeí.

Nejstarší flašinet, který mohou příchozí obdivovat, pochází podle Jiřího Volného z druhé čtvrtiny devatenáctého století. Součástí výstavy jsou i hrací stroje s průraznými jazýčky a dobové kramářské písně ze sbírky Muzea Českého Ráje v Turnově. „Kolovrátky a flašinety byly stavěny jako řada vyladěných píšťal nebo samostatná jediná, kde změnou výšky vzduchového sloupce dochází ke změně tónu. Jsou to vlastně malé varhany, s flétnami nebo jazýčkovými píšťalami,“ vysvětlil Jiří Volný.

Hrají o oktávu výše než příčná flétna. Točí se klikou, která pohání válec opatřený kolíčky, které otvírají klapky jednotlivých píšťal. Flašinety byly oblíbeny na konci 19. století a první třetině 20. století, kdy na ně hrávali váleční vysloužilci, invalidé a chudina. Vyhrávaly na poutích nebo ulicích ve městech k poslechu či tanci.

Často rovněž hrály jako hudební doprovod ke zpěvu kramářských písní. Jejich oblíbenými tématy byly náboženské písně a písně podávající svědectví o požárech, povodních, nešťastných láskách a vraždách. Tedy událostech, které měly upoutat pozornost posluchačů.