Liberecká galerie Die Aktualität des Schönen…, pod vedením sochaře Jana Stolína, otevřela svůj nový výstavní program rovnou Masterplanem.

Masterplan (jinými slovy generální, hlavní, směrný plán: poznámka redakce) je název výstavy Ondřeje Ševčíka, který v roce 2005 dokončil studia na pražské VŠUP, ateliér Konceptuální a intermediální tvorby.

Mimo jiné také absolvoval zahraniční stáže vDüsseldorfu a Lipsku. Vystavoval například na Mezinárodním uměleckém sympoziu v Klenové, v galeriích Karlín Studios nebo NoD v Praze. Žije a pracuje v Liberci a Praze.

Černé na bílém

Ondřej Ševčík v krátkém úvodním textu ke své instalaci říká: „Masterplan tvoří racionální základ pro městský prostor, vymezený pro vizi a stabilitu, jejímž symbolem jsou výškové stavby. Do této koncepce je vnesen iracionální prvek v podobě nestabilního materiálu.

Přibližně 14 tisíc černých papírových karet tvoří model šesti výškových staveb, rozmístěných na obdélníkové základně v pravidelném rytmu. Vnější vlivy, vlastní zatížení a postupná únava použitého materiálu způsobí rozpad objektu během expozice. Videoinstalace zachycuje několik za sebou jdoucích karetních triků.“

Domeček z karet

Karta je předmět, který má sám o sobě velké množství nejrůznějších významů, a lze ji použít jako příměr mnoha situací, jež nás běžně potkávají. Člověk může mít pocit, že si vytáhl špatnou kartu. Často se z nenadání stane, že se karta obrátí. Někdo má štěstí a najde svoje eso v rukávu. V případě Masterplanu Ondřeje Ševčíka jsou karty použity nejen jako základní stavební prvek jeho šesti věží, které staví i několik desítek hodin, ale také jako symbol.

Ondřej Ševčík si všímá funkce karet, která jim obecně nepřiřazuje příliš pozitivní význam. Klíčem k jeho instalaci se zde stává již zmíněná videoinstalace, ve které v nekonečné smyčce běží řada několika karetních triků. Na obrazovce se míhají super rychlé ruce karetních kouzelníků a vyvolávají iluze pramenící z divákovy neznalosti nezbytné techniky nutné k jejich provedení. Svou roli hrají i biomechanické limity lidského oka a obyčejná nepozornost a nezájem, který může mít v dalších souvislostech fatální následky.

Masterplan

Jaká je tedy spojnice mezi videoinstalací virtuálního světa karetních triků a fyzicky přítomným urbanistickým plánem? Karty jako stavební prvek výškových budov, které symbolizují prosperitu civilizace postavené na demokratických principech rovné soutěže. Jako je například americký Manhattan. A není příklad zcela náhodný. A současně karty jako prostředek k vytváření iluzí.

Jak sám autor v úvodním textu říká, vystavěné budovy se během trvání expozice postupně řítí, v důsledku různých vlivů. Je to snad jinak i v případě amerického Manhattanu? Je zde příliš mnoho spekulací a spikleneckých teorií na to, abychom si nevybavili new yorské Obchodní centrum a nemohli zde najít souvislosti.

Možná, že celá ta světová tragédie, jejímž počátkem se může zdát nečekaná konfrontace náhodného prvku v podobě obřího Boeingu a dvou výškových budov, je pouze nepovedeným karetním trikem, který ve svém důsledku odhaluje skutečnou stabilitu a iluzorní hodnotu světového společenského systému, který jsme si zvykli nazývat demokracií, již považujeme za nejlepší cestu k blahu a prosperitě lidstva. Je to příliš kacířské? Ondřej Ševčík nehodnotí, pouze nám připomíná, abychom vnímali skutečnosti v jejich širších souvislostech a nesledovali slepě vytyčený směr, který nakonec může být jen dobrým karetním trikem.