Liberecká galerie Die Aktualität des Schönen… zakončila svůj výstavní plán roku 2010 výstavou jedné ze svých studentek Terezy Drahoňovské.

Do této výstavy navíc koncem roku vstoupili i samotní pedagogové technické univerzity. Bylo to při příležitosti mezinárodní konference, která se v Liberci konala. Poslední výstava roku se tak na několik dní stala i jakousi interaktivní expozicí mapující dějiny intermediálního umění.

Umělecká rada galerie Die Aktualität des Schönen… pokračuje v představování nejaktuálnějších prací mladých umělců i v novém roce 2011. Prvním autorem letošního roku bude Ondřej Ševčík.

Koncepci výstavy s názvem Masterplan tvoří racionální základ pro městský prostor, vymezený pro vizi a stabilitu, jejímž symbolem jsou výškové stavby. Do této koncepce je vnesen iracionální prvek v podobě nestabilního materiálu. Přibližně čtrnáct tisíc černých papírových karet tvoří model šesti výškových staveb, rozmístěných na obdélníkové základně v pravidelném rytmu.

Vnější vlivy, vlastní zatížení a postupná únava použitého materiálu způsobí rozpad objektu během expozice. Součástí výstavy je i videoinstalace, která zachycuje několik za sebou jdoucích karetních triků.

Bio

Ondřej Ševčík se narodil 22. října 1976 v Mostě. Vystudoval Vysokou školu uměleckoprůmyslovou v Praze, ateliér konceptuální a intermediální tvorby v letech 1999 – 2005.

Účastnil se zahraničních stáží, například Kunstakademie Düsseldorf v roce 2002 nebo Hochschulle für Grafik und Buchkunst Leipzig v roce 2002. Ve výběru jeho výstav můžeme jmenovat projekty jako Human Touch, Nová média Cheb 2000, Galerie G4, Cheb 2000, Mezinárodní umělecké symposium Klenová, Galerie Sýpka Klenová, Klenová 2001, Černé čtverce, Galerie Brody, Berlín 2004. Diplomky, Karlín Studios, Praha 2005, Rozhraní, Roxy NoD, Praha 2010. V současné době žije a pracuje v Liberci a Praze.