Výstava nese název Říše loutek Vojty Suchardy právě proto, že předvádí především jeho tvorbu pro toto divadélko v Praze, které loutkář se svou ženou v roce 1920 založil.

Výstavu loutek různých velikostí doplňují také fotografie z inscenací. Vůbec poprvé si mohou lidé v muzeu prohlédnout rozměrná malovaná pozadí scén, která poškodila povodňová vlna v roce 2002. Malovaná pozadí se podařilo výtvarníkům zrekonstruovat a v Liberci jsou vystavena po opravách vůbec poprvé.

Vojta Sucharda byl ovšem nejenom loutkář, ale také sochař. Proto jeho kolekci doplňuje i ukázka výběru jeho sochařských prací. Fotografie v muzeu ukazují například Suchardovu výzdobu chrámu sv. Víta v Praze. Soubor Sucardových apoštolů pro obnovený Staroměstský orloj přibližují na výstavě modely poloviční velikosti. Apoštoly doplňuje ještě socha Krista, pro kterou nezbylo na orloji nakonec místo.

Vojtěch Sucharda žil v letech 1884 až 1968. Jak uvedli autoři inscenace, tomuto loutkáři a sochaři patří čestné místo mezi tvůrci, kteří loutkové divadlo pozvedli z pouťové zábavy mezi respektované umělecké druhy.

Vojtěch Sucharda měl v krvi fortel profesionálních řezbářů a tvůrců loutek, jeho otec i děd tvořili v novopacké dílně marionety pro kočující loutkáře.

Říše loutek, která hraje dodnes, upoutalo už tenkrát nejen výtvarnou stránkou inscenací, ale i promyšlenou dramaturgií a pečlivou režií.