Do každé z kategorií lze posílat nominace po celý kalendářní rok 2023, posledním dnem pro přijetí nominace je pátek 5. ledna 2024, a to výhradně vyplněním jednoduché elektronické přihlášky na webových stránkách města www.liberec.cz.

„Kulturním počinem může být prakticky cokoli, co má nějakou uměleckou hodnotu (odborná atraktivita), přínos pro veřejnost, co je v daném roce nejpopulárnější či nejvíce navštívené. Tady necháváme předkladatelům volné pole pro jejich úvahu,“ uvedl náměstek primátora pro kulturu, školství a cestovní ruch Ivan Langr.

Vyhlášení výsledků soutěže Kulturní počin v roce 2019:

Jedinou podmínkou, do které se musí potenciální navrhovatel formálně vejít, jsou tři předem dané kategorie. „Nominovat lze buď kulturní počin na území města, tedy jakoukoli kulturní událost realizovanou v roce 2023 v Liberci; reprezentaci města, tedy kulturní událost za hranicemi Liberce – třeba soutěže, významná vystoupení či ocenění; nebo dvoranu slávy, tedy mimořádný individuální výkon či dlouhodobou zásluhu v kulturní oblasti,“ vysvětlil náměstek Ivan Langr.

Kulturní počiny z minulých let

Laureáty kulturního počinu z minulých let mj. jsou Německo-česká výstava 1906/2016 Oblastní galerie Liberec – Lázně (2016), mladí houslisté Milan Kostelenec (2017) a Daniel Matejča (2019), statutární město Liberec za zrestaurování mariánského (morového) sloupu v tzv. barokní zahradě (2018) či expozice spolku G300 Liberec 89 (2019). Do dvorany slávy, kterou město Liberec vyhlašuje teprve od roku 2019, pak vstoupilo v roce 70. výročí svého založení Naivní divadlo Liberec.