V pořadí osmý abonentní koncert klasické hudby, v rámci 51. sezony komorní hudby, zazní v Lidových sadech. Koncert se uskuteční ve čtvrtek 8. dubna od 19.00 hodin.

„Na programu našeho koncertu v Liberci je Haydnův kvartet D dur opus 76 číslo 1., dále zahrajeme hudbu Otmara Máchy smyčcový kvartet číslo 2. a v druhé polovině koncertu zařadíme smyčcový kvartet Leoše Janáčka Listy důvěrné,“ popsal program koncertu Luděk Cap.

Kubínovo kvarteto vzniklo na ostravské konzervatoři v roce 1972 a v koncertní sezóně 2009/2010 slaví již 37 let své umělecké činnosti. V počátcích jeho umělecký růst výrazně poznamenala studia pod vedením Ostravského, Janáčkova a Smetanova kvarteta v letech 1975-1985, kdy se stalo také laureátem řady národních i mezinárodních soutěží (Colmar, Portsmouth, Pražské jaro).

V letech 1987-1992 bylo kvarteto komorním souborem Janáčkovy filharmonie v Ostravě a jeho členové od roku 1982 působí pedagogicky na ostravské Janáčkově konzervatoři, od roku 1990 také na Ostravské univerzitě.

Od roku 2006 je Kubínovo kvarteto opět komorním souborem Janáčkovy filharmonie Ostrava. V roce 2002 byla souboru za jeho dlouholetou reprezentaci města udělena Cena města Ostravy.

Kvarteto má velmi široký repertoár, který zahrnuje díla skladatelů všech slohových období počínaje předklasicismem až po současnost. Soubor také spolupracuje s vynikajícími interprety domácími, například I. Klánský, L. Peterková, L. Brabec, D. Foltýn, ze zahraničních je to například Moyzesovo kvarteto, M. Lapšanský, J. Ehde, E. Røttingen.

Koncertovali po celé Evropě

Během svého působení vystoupilo kvarteto na řadě významných festivalů doma i v zahraničí a koncertovalo téměř ve všech zemích Evropy. Pravidelná spolupráce s Českým rozhlasem v Ostravě umožnila vznik mnoha hodnotným nahrávkám.

Zajímavá je i řada hudebních nahrávek Kubínova kvarteta, jako je například Haydn, Mozart, Nielsen, Janáček, Dvořák, Ditters a další. Členy Kubínova kvarteta jsou Luděk Cap – první housle, Jan Niederle – druhé housle, Pavel Vítek – viola a Jiří Zedníček – violoncello.