Liberec

Kniha Liberec, historie, kultura, lidé z edice Dějiny českých měst představuje severočeské město, které se od 16. století, kdy získalo městský znak a začali v něm působit první soukeníci, zvolna rozvíjelo jako město poddanské. Průmyslová textilní výroba v 19. století z něho učinila významné průmyslové centrum habsburské monarchie. V souvislosti s formováním moderních národů, nacionalizací společnosti a česko-německým soupeřením se Liberec zároveň stal nejvýznamnějším německým centrem v Čechách s vyspělou samosprávou a nezanedbatelnými politickými ambicemi. Dramatický vývoj ve 20. století přinesl městu zlomové změny, které tato kniha přibližuje až do roku 1990.

Knihu Liberec vydalo Nakladatelství Lidové noviny.

Fenomén Ještěd

close Regionální knižní tipy. info Zdroj: Knihkupectví Fryč zoom_in Fotografická kniha se zabývá objektem hotelu a vysílače na Ještědu od architekta Hubáčka a využívá k tomu různých pohledů: od soutěže a dokumentace stavebních prací, porovnání návrhů a realizace řešení interiérů se současným stavem, zachycení vývoje návrhů výtvarníků přes technické zvláštnosti a běžný pohled na Ještěd očima turisty nebo řady fotografů. Demonstruje provázanost tohoto symbolu a přirozené soužití s obyvateli i přes relativní mládí stavby. Představuje také autorský kolektiv, který se na celkovém vzhledu i funkci podílel. Kniha obsahuje nevšední a originální záběry a informace. Komentáře a texty jsou kromě češtiny přeloženy do němčina a angličtiny.

Knihu Fenomén Ještěd vydal nakladatel Fenomén Ještěd, s. r. o.

Jizerská 50

close Regionální knižní tipy. info Zdroj: Knihkupectví Fryč zoom_in Buďte i vy hvězdou Jizerské 50! Závodu, který je symbolem běžeckého lyžování. Závodu plného příběhů, výzev i silných zážitků. Závodu s jedinečnou tradicí! Padesátku jezdí profesionálové, slavní závodníci i obyčejní lidé. A tenhle jedinečný závod, si zaslouží unikátní knihu. Vytvořte si vlastní příběh a doplňte jej o vzácné historické okamžiky i osobní vzpomínky aktérů závodu v jedinečné dárkové knize.

Knihu Jizerská 50 vydalo nakladatelství Computer Press.

Jeřáb Liberec III

close Regionální knižní tipy. info Zdroj: Knihkupectví Fryč zoom_in V loňském roce uplynulo 35 let od zavedení úředního pojmenování vnitřních libereckých čtvrtí, na jehož základě nese celý Liberec III od roku 1980 název Jeřáb. Proč byl tak pojmenován? Jk se utvářelo, stavebně rozvíjelo a měnilo jeho území před vznikem této městské čtvrti v roce 1789 až do současnosti? Právě na tyto otázky se autor snaží v předkládané literatuře faktu odpovědět. Kniha navazuje na poznávání minulosti a současnosti Liberce formou putování po libereckých čtvrtích. Po Liberci X-Františkovu a Liberci XVII-Kateřinkách, kterým se autor věnoval v letech 2007-2008, tentokrát vstupuje na půdu "pravého" Liberce.

Knihu Jeřáb Liberec III vydalo nakladatelství Česká Beseda.

Svět tramvají Erwina Cettinea

Knihu plnou dobových fotografií čerpající z rozsáhlé sbírky libereckého fotografa Erwina Cettinea vydal Boveraclub. Jedná se především o fotografie z Liberce, ale i Jablonce nad Nisou.

Knihu Svět tramvají Erwina Cettinea vydal Boveraclub.

Přírodní klenoty Podještědí

close Regionální knižní tipy. info Zdroj: Knihkupectví Fryč zoom_in V knize je popsáno několik set přírodních zajímavostí, které leží v oblasti mezi Turnovem, Libercem, Jablonným v Podještědí a Mnichovým Hradištěm. Velká část lokalit je navíc zobrazena na fotografii. Kromě téměř osmi set barevných fotografií kniha obsahuje ilustrace a básně o podještědské krajině. Součástí publikace jsou výsledky rozborů vody 15 pramenů či slovník geologických a geomorfologických pojmů. Nechybí ani 7 dvoustránkových turistických map s vyznačenými polohami vybraných zájmových lokalit, zjednodušená geologická mapa a 3D pohledy ze stínovaného modelu reliéfu ČR. Kniha může posloužit jako obrazový turistický průvodce po krajině malebného Podještědí. Udělá radost všem, kdo mají tento kraj v srdci, i těm, kteří se s ním chtějí seznámit.

Knihu Přírodní klenoty Podještědí vydal Dominik Rubáš.

Postindustriál

close Regionální knižní tipy. info Zdroj: Knihkupectví Fryč zoom_in Kniha o průmyslovém dědictví Liberecka, Jablonecka, Frýdlantska, Hrádecka a Jizerských hor přináší malý vhled do souboru regionálního průmyslového dědictví s přesahy do sousedních států. Netvoří ho pouze stavby, stroje a jejich výsledky, ale též sociokulturní vrstvy v podobě artefaktů, nehmotných myšlenek a svědectví. Při jejich dokumentaci jsme se stále více dostávali na stranu odvrácenou od industriálu. Tímto způsobem přirozeně vznikly kapitoly o postindustriálu, který jsme si definovali jako opuštěné stopy průmyslové činnosti. Podobně jako mizí industriální dědictví, mizí i živý a stále inspirativní postindustriál. Nekladli jsme si za cíl zmapovat osudy všech továren, ale vybírali jsme z více než sto dvaceti objektů tak, abychom vytvořili dokument o současnosti průmyslových objektů i postindustriálních ruin. Kniha představuje nahlédnutí do přibližně šedesáti míst a objektů. Některé kapitoly jsou zpracovány pro region vůbec poprvé.

Knihu Postindustriál vydalo nakladatelství Knihy 555.

Liberecké zajímavosti IV.

Kdepak kniha poslední! Čtvrtá kniha libereckých zákoutí s kresbami Petra Poldy.

Knihu Liberecké zajímavosti IV. vydal Petr Polda.

Pohádka o Protržené přehradě

close Regionální knižní tipy. info Zdroj: Knihkupectví Fryč zoom_in Ke stému výročí protržení přehrady na Bílé Desné vychází kniha "Pohádka o protržené přehradě". Kniha má pohádkovou formou přiblížit mladé generaci historickou událost, která se udála 18. září 1916 během první světové války v Jizerských horách. Přinesla lidem utrpení a žal, a to následkem nedokonalé lidské práce a technického myšlení. Autorka využívá této příležitosti, aby poukázala také na krásy našich hor a vštípila dětem lásku k přírodě. Pokud se vydáte po stopách vodních skřítků, o kterých pohádkový příběh vypráví, projdete půvabnou horskou krajinou, Harrachovem a Mumlavskými vodopády počínaje, přes osadu Jizerku, Miloslavem Nevrlým poeticky nazvanou Koruna Jizerských hor, až po horu Jizeru a Černá jezírka. Zde poblíž pramení řeky Černá a Bílá Desná a ne každý prameny těchto řek zná, ne každý se prošel podél vodopádů Černé Desné a jejími Pekelnými kameny. Najít studánku Dobrý Born /Dobrá voda/, nacházející se poblíž osady Novina a nedaleko Protržené přehrady, je malé dobrodružství. Ale o to větší je radost, když se to podaří.

Knihu Pohádka o Protržené přehradě vydalo nakladatelství Knihy 555.

Zápisky sedláka Josefa Dlaska

close Regionální knižní tipy. info Zdroj: Knihkupectví Fryč zoom_in Rukopisné zápisky sedláka Josefa Dlaska z Dolánek u Turnova – jeden z historických pokladů našeho regionu – vychází po sedmdesáti čtyřech letech tiskem, navíc vůbec poprvé ve své kompletní podobě. Dosud se mohli čtenáři seznámit pouze s jednou jeho polovinou, částí nazývanou Dlaskova kronika. Majitel známého Dlaskova statku ale ke své kronice, kterou sepisoval po celou první polovinu 19. století, přidal řadu výpisků z dobové naučné literatury, zprávy o historických událostech, všeobecné informace o světě, či třeba podrobný přehled počasí od 18. století. Ponoříme-li se dnes do četby jeho zápisníku, prožijeme poučný, napínavý a místy překvapivě zábavný výlet do minulosti. Dozvíme se mnoho informací o životě na Turnovsku, ale získáme i představu o znalostech, zvyklostech a hodnotách člověka, který předešel náš pobyt na této planetě o téměř dvě stovky let.

Knihu Zápisky sedláka Josefa Dlaska vydalo Muzeum Českého ráje.

Tramvestie

Básnická kniha věnovaná tramvajové trase mezi Libercem a Jabloncem. Úzkokolejná tramvajová linka mezi Libercem a Jabloncem se láme zatáčkami z kopce do kopce, projíždí vesnicemi, závodí s vlakem, chvíli se řítí i lesem. Jedno město postupně řídne, mění se v ruiny, rozpadá se, pak se to všechno zase skládá dohromady - Liberec přechází v Jablonec a naopak. Kniha TRAMVESTIE pozoruhodným způsobem tuto proměnu zachycuje. Vychází v nakladatelství Protimluv v mimořádně zdařilé grafické úpravě Jana Měřičky, její součástí je i CD se zvukovou kompozicí.

Knihu Tramvestie vydalo nakladatelství Protimluv.

Vratislavice nad Nisou III.

close Regionální knižní tipy. info Zdroj: Knihkupectví Fryč zoom_in Po necelých třech letech od vydání posledního dílu spatřila světlo světa v pořadí již třetí kniha mapující historii Vratislavic. Třetí díl plynule navazuje na druhé vydání vlastivědného povídání z roku 2014. Další publikace autorů Marka Řeháčka a Petra Ferdyše Poldy popisuje zejména historii místního pivovaru, hospod a továren.

Knihu Vratislavice nad Nisou III. vydalo nakladatelství Knihy 555.

Krajiny Jizerských hor

Obrazová publikace potěší každého obdivovatele přitažlivé krajiny a přírody Jizerských hor, ale jistě zaujme i milovníky černobílé, tónované a barevné krajinářské fotografie. Fotograf Zdeněk Lín se dostává jizerskohorské krajině skutečně pod kůži, řadu let se snaží zachytit neopakovatelnou atmosféru hor ve všech ročních obdobích. S dokumentární hodnotou některých snímků kontrastují snové až neskutečné nálady, jak je nenabízí každodenní realita. Obrazovou část doplňují niterné texty Pavla Vinkláta, které zavádějí čtenáře do konkrétních horských i podhorských oblastí. Lyrickým zpracováním a poetickým jazykem vyjadřují příznačné momenty jednotlivých měsíců, ale současně přinášejí i osobní prožitky či konkrétní příběhy. Publikace tak postihuje životní lásku autorů k jizerskohorské krajině, jejich smysl a cit pro vnímání neopakovatelných nálad horské přírody.

Knihu Krajiny Jizerských hor vydalo nakladatelství Knihy 555.