Sudetské příběhy obsahují 11 životopisných rozhovorů s pamětníky ze sudetských oblastí. Poprvé se přitom v jedné knize setkávají příběhy Němců vysídlených po válce s příběhy těch, kteří Sudety po válce osidlovali.

Vyprávění pamětníků popisuje i ty události, které při běžném pohledu na tuto část historie zůstávají ve stínu. Kniha popisuje těžké začátky vysídlenců ve zničeném Německu, ale také jaký byl život nových osídlenců v pohraničí, který jim mnohdy nepřinášel jen vysněné štěstí. Cennou část knihy představují i dvě úvodní studie profesorky Marity Krauss píšící o integraci sudetských Němců a druhá Matěje Spurného věnující se vznikající společnosti v českém pohraničí.

Publikaci zpracovali Miroslav Schneider, Sarah Scholl-Schneider a Matěj Spurný a vydalo ji občanské sdružení Antikomplex ve spolupráci s Univerzitou v Augsburgu. Kniha obsahuje velké množství dobových fotografií a text má český a německý překlad. V knihkupectvích je k dostání od září 2010.

Koncept „Sudetských příběhů“ navazuje na starší knihu „Sudetské osudy“, nově však přináší zajímavý pohled na poválečnou integraci sudetských Němců.