Kino Varšava se na týden promění ve výstavní síň, a nejen to. Od dnešního dne se změní v kulturní centrum umění a zábavy. Absolventi Fakulty umění a architektury Technické univerzity v Liberci představí na akci s názvem Ještěd z klece své bakalářské a diplomové práce.

Vše vypukne dnes v 18 hodin vernisáží, na které zahraje kapela Tres Udos. Od 20 hodin Divadlo F. X.Kalby zahraje svou nejnovější hru Siegfriedova idyla. V dalších dnech bude výstava otevřená vždy od 10 hodin.Večer od 18 hodin potom budou jednotliví autoři předvádět své projekty. Poté následuje kulturní program.

Více o akci v rozhovoru s oběma organizátory Jiřím Židem a Zuzanou Koňasovou.

Jaký je váš cíl? Proč akci pořádáte?
Zuzana: Náš cíl je ukázat nejpropracovanější návrhy z Fakulty umění a architektury Technické univerzity v Liberci občanům města a rozvířit diskuzi nad těmito pracemi. Domníváme se, že je potřeba podporovat kontakt fakulty umění a architektury s občany, protože tyto disciplíny jsou na dialogu s občany závislé. Dále je to akce, která spojuje aktivity lidí, kteří podnikají něco ve veřejném prostoru města Liberce a jeho okolí, a ti se během jednoho intenzivního týdne propojí v kině Varšava a své práce představí občanům města.

Více o akci na webu www.jestedzklece.cz

Co chcete říct tímto heslem „Ještěd z klece je poslední Ještěd f kleci."? Jak souvisí soutěž s akcí?
Jiří: Na naší fakultě probíhá již mnoho let cena Ještěd f kleci, což je vyhodnocení nejlepších semestrálních projektů, které na škole vzniknou. Ta akce má velký ohlas v celé republice. Netýká se však posledních projektů, čili bakalářek a diplomů. Ty jsou často na velmi vysoké úrovni jak množstvím zpracování, tak kvalitou návrhů a lze se s nimi setkat pouze v krátké době během samotné obhajoby. Naše akce Ještěd z klece navazuje na Ještěda f kleci, ukazuje tyto projekty veřejnosti. Pomyslným Z říká, že student ze školy odchází.

Program Ještěd z klece 2012.

Tato výstava se asi nekoná poprvé, viďte? Můžete říci něco k historii?
Zuzana: Před rokem a půl jsme uspořádali první ročník v obchodním domě Plaza. Šlo nám o to najít prostor, který není typickou galerií, kam se nejde kvůli výstavě, ale je to místo, kde lidé prochází okolo a mohou se zastavit. Lidem jsme dali lepící lístečky, aby se k projektům vyjadřovali, a oni to hojně dělali. Nyní na to navazujeme prostorem, který je v Liberci téma a kde, když otevřete dveře, hrnou se lidi dovnitř, aby se podívali, co se s kinem děje.
Jde o výstavu diplomových a bakalářských projektů vzniklých na Fakultě architektury TUL v minulém roce. Jaké umění tedy mohou návštěvníci vidět?
Jiří: Absolventi vizuální komunikace budou pracovat se samotným domem. Proto jejich instalace bude pro návštěvníky překvapením. Architekti budou prezentovat své projekty, které na škole vytvořili. K vidění budou velké modely, výkresy, vizualizace.

Další informace na facebooku Ještěd z klece

Každý den se představí jiné projekty – regionální, světové, české, místní, můžete ke každému něco málo říct?
Jiří: Výstava bude přes den, od úterý 10:00 otevřená, a každý večer pak bude představení projektů jejich autory. Ty jsou rozděleny na regionální, do Liberce a okolí, projekty do Čech a projekty do světa. V pátek večer budou ukazovat své práce místní mladí architekti a sdružení, která pracují s veřejným prostorem. Po těchto večerech promítneme od 21 hodin film.

Jaký bude program pondělní vernisáže?
Zuzana: Po zahájení bude k zhlédnutí šestnáctiminutový film z počátku 20. století Cesta na měsíc za hudebního doprovodu Liberečanů Tres Udos, poté bude čas na prohlédnutí výstavy a od osmi hodin divadlo. O občerstvení se postaráme.

Co byste doporučil z programu vy sám? Co je pro vás srdcovka?
Jiří: Srdcovka je projekt na využití bývalého obchodního domu Ještěd, kdyby nebyl zbourán.