U nakladatelství Akropolis vydal sbírku snímků z posledních dvaceti let. Všechny obrázky jsou na rozdíl od předchozí tvůrčí Pikousovy etapy barevné.

Knížka nese název Imprese, který přesně vystihuje náladovost a pocitovost Pikousových fotografií. Ty vznikaly dvojmontáží diapozitivů, již autor doplnil ještě dalšími postupy a fintami, aby docílil snímků připomínajících olejomalby.

Příznivci výtvarné fotografie najdou v útlé knížce jak Pikousovy osobité portréty, tak i různě pojatá zátiší a především jeho krajiny, krajiny veselé i zachmuřené, krajiny tiché, spící, ale i hrozivě dramatické.

„Přitom kupříkladu Pikousův krajinný obraz vzniká především jako model myšlený, vlastně smyšlený, jako realita umělcem vytvořená a stvořená dle výtvarníkových představ. Jedná se tudíž nakonec o obraz umělé krajiny, o krajinu ideální,“ uvedl ke knížce známý liberecký historik umění, estetik, filozof a spisovatel Bohumil Nuska.

Náladu snímků vystihují, ale současně také ironizují, jejich názvy, například Ticho, Imaginární krajina, Dramatická krajina, Krajina s červeným květem či Předjaří. „Z Pikousových obrazů promlouvá především otisk osobnosti tvůrce, jeho nápadná hravost, senzibilita a téměř až dětský údiv ze světa – všesvěta,“ doplnil Bohumil Nuska k nejen výtvarným a náladovým, ale také filozofujícím a až básnickým Pikousovým obrázkům.

Jan Pikous oslavil letos v březnu osmdesátiny. Pochází z jižních Čech, do Liberce přišel přesně před padesáti lety, kdy se stal pracovníkem obchodního úseku Textilany. Od roku 1972 je fotografem – výtvarníkem na volné noze. Vystavoval i v zahraničí, vydal šest knih s vlastními texty a fotografiemi.