A jak se zdá, organizátoři si mohou gratulovat rovným dílem k dobrému i užitečnému nápadu. Hrad Valdštejn totiž v den jejího konání navštívilo 700 lidí, kterým projekt kulturně zábavnou formou přiblížil zdejší historii, zejména pak dětem. Ty byly již od počátku zapojeny do hry „Hledání pokladu Albrechta z Valdštejna“.

Na nádvoří hradu pro ně byly připraveny tři různé soutěže, jejichž postupné plnění je přibližovalo k místu, kde na ně čekal vytoužený poklad v podobě zlaté pamětní mince Albrechta z Valdštejna. Rodiče si mezitím mohli vyplnit připravený kvíz a zjistit, jak daleko sahají jejich znalosti týkající se života tohoto slavného vojevůdce.

Valdštejn osobně

Během dne zavítali na hrad i samotný vévoda Albrecht z Valdštejna v doprovodu vévodkyně, svého sekretáře a vlastní stráže. Svou přítomností obohatil prohlídky hradu. Mezi jednotlivými prohlídkami pořádal vévoda audience, ze kterých si návštěvníci hradu kromě zážitků odnesli orazítkovaný pamětní glejt, na který se jim vévoda vlastní rukou podepsal.

Celou akci připravil hrad Valdštejn ve spolupráci se Sdružením Český ráj, uměleckým a šermířským sdružením Bohém a dalšími partnery. Akce „Den s Albrechtem z Valdštejna na Valdštejně“ je součástí turistického produktu „Po stopách Albrechta z Valdštejna“.