Původní profesí je čtyřiatřicetiletý ředitel kunsthistoriem, posledních sedm let pracoval na Krajském úřadě v Liberci, na oddělení památkové péče. Z toho tři roky oddělení šéfoval.

Co vás vedlo k tomu, že jste se přihlásil do konkurzu na ředitele Oblastní galerie?

Chápal jsem výběrové řízení jako velkou výzvu. Jako příležitost k tomu, abych sám vyzkoušel, zda se mi na tomto místě podaří splnit alespoň část mých představ.

Co podle vás nejvíce galerii v současné době trápí?

Budova čeká na rekonstrukci, která přijde podle hrubých odhadů minimálně na 100 milionů korun. Galerie k tomu potřebuje nový depozitář, aby byly obrazy uskladněny v prostorách se stálou teplotou a vlhkostí vzduchu, kde by umělecká díla netrpěla. Je potřeba také doplnit sbírky, ovšem na nákup nových děl nedostala galerie už řadu let žádné peníze.

Několik změn jste už jako ředitel zavedl, například modernizujete webové stránky.

Galerie má několik poměrně vzácných sbírek, které ovšem nemá kde vystavovat. Přitom třeba německé malíře jsme půjčovali na výstavu do Augsburgu. Je škoda, že o činnosti této významné kulturní instituce se v Liberci příliš neví. Mně se dokonce stalo, že se mne jeden člověk ptal, kde vůbec ta galerie je. A k tomu, abychom lépe veřejnost informovali, chceme zmodernizovat naše webové stránky. Už jsme s tím začali.

Jak chcete do galerie přilákat lidi, kteří tu třeba (podotýkám, že ke své škodě) ještě nikdy nebyli?

Galerii navštíví zhruba 20 tisíc lidí za rok. To není moc. Sice je naším zřizovatelem Liberecký kraj, ale sídlíme v Liberci, a proto bychom chtěli galerii více zapojit do života ve městě. K tomu, abychom k nám přilákali i nové návštěvníky, by měly sloužit doprovodné programy, vedle výtvarných dílen a Vánoc a Velikonoc v galerii také komentované prohlídky a další akce. Nedávno jsme měli výtvarnou dílnu pro dospělé, a měla u lidí úspěch. Zavedli jsme také každou první středu v měsíci vstup zdarma, a ve čtvrtek jsme prodloužili otevírací dobu až do 19.00 hodin.

Jak by podle vás měla vypadat a fungovat ideální Oblastní galerie?

Ideálem je samozřejmě opravený dům s novými výstavními prostorami a sbírky doplněné o řadu dalších děl. Naše Oblastní galerie je jediná sbírkotvorná galerie na sever od Prahy. Byl bych rád, kdybychom dokázali využít této pozice, aby třeba lidé z Mladé Boleslavi měli chuť se k nám rozjet. A ideální by samozřejmě bylo, kdyby o galerii vědělo víc Liberečanů než dosud, a aby ji považovali za svou.