Jaro v Oblastní galerii opanují především nejnovější položky galerijních sbírek. Hlavní výstava jarní sezony s názvem Shopping 2000 – 2010 představuje umělecké artefakty, které obohatily sbírku obrazů, kreseb, grafik a plastik za posledních deset let. Výstava s názvem Shopping bude k viděni od 15. dubna do 19. září.

Současně Oblastní galerie představuje mladého umělce Vladimíra Vélu (narozen 1980), který je zástupcem autorů působících v regionu a který se velice výrazně etabluje na současné české výtvarné scéně. Tato výstava má svou vernisáž ve stejném čase jako výstava Shopping, otevřena je již od 22. března a končí 13. června.

Liberecká galerie spravuje velmi rozsáhlé sbírky obrazů, grafik, kreseb, plastik a historického nábytku, které dohromady čítají přes dvacet tisíc uměleckých děl. Galerie se snaží sbírky rozšiřovat každoročním nákupem dle momentálních finančních možností.

„Umělecká díla nakupujeme tak, aby zapadala do dlouhodobé koncepce tvorby sbírek, aby nákup obohatil sbírky a zaplnil mezeru ve vývoji českého výtvarného umění,“ vysvětlil Jan Randáček, ředitel Oblastní galerie v Liberci.

Sbírky se ovšem nerozšiřují jen nákupy uměleckých děl, ale i dary od samotných autorů, pozůstalostmi, nálezy nebo převody. Nad kvalitou nákupů a darů dohlíží kromě galerijních kurátorů také Nákupní komise složená z předních historiků umění, univerzitních pedagogů, renomovaných kurátorů a znalců umění.

Nákupní komise plní funkci poradního sboru ředitele galerie. Za posledních deset let se umělecké sbírky rozrostly například o díla Jana Koblasy, Alfreda Kubina, Karla Malicha, Mojmíra Preclíka, Michaela Rittsteina, Jaroslava Róny nebo Františka Ženíška.

Protože ve sledovaném desetiletí bylo zakoupeno několik desítek uměleckých děl, rozhodla se Mgr. Markéta Kroupová, kurátorka výstavy, pro netradiční krok. „V průběhu výstavy částečně obměníme vystavená díla, aby návštěvníci mohli poznat co největší část zakoupených děl. Ale také, aby výstavu mohli vnímat ve dvou různých polohách,“ popsala svůj výstavní koncept kurátorka Markéta Kroupová.

K výstavě, která mapuje nová umělecká dílka ve sbírkách galerie, připravilo lektorské oddělení doprovodný program pro žáky a studenty škol, který ale bude jistě zajímavý i pro dospělé návštěvníky.

Lektorský program dává hravou formou možnost nahlédnout do galerijního zákulisí a poodhalí zákonitosti galerijní praxe a pravidel, kterými se řídí nákup nových uměleckých děl do sbírek galerie. Ceny a obchod s uměním jsou totiž neoddělitelnou součástí galerijního života a pro běžné návštěvníky je to trochu tajemná, a možná proto zajímavá oblast.

Druhá jarní výstava se snaží upozornit na mladého autora, který je spjatý s Libereckem. Prezentace kreseb Vladimíra Vély patří mezi výstavy, jejichž cílem je podpora umění v regionu a podpora autorů, kteří v tomto regionu tvoří.

Vladimír Véla studoval v letech 2000 až 2006 na Akademii výtvarných umění v Praze, Ateliér klasických malířských technik a Ateliér intermediální tvorby, v němž diplomoval. Vélu můžeme zařadit mezi mladé expresionistické malíře.

„Upozornil na sebe zejména dvojnásobnou účastí ve finále Ceny Národní galerie NG 333, která se zaměřuje na autory do třiatřiceti let a účastí na Zlínském salonu mladých,“ připomněla Markéta Kroupová úspěchy Vladimíra Vély.

Jeho dílo je součástí sbírky Národní galerie v Praze a najdeme ho i v mnoha soukromých sbírkách. Vladimíra Vélu zajímají přírodní témata, ale také vztah pohanských a církevních svátků na pozadí ročního cyklu a střídajících se ročních období.

Ty podává uvolněným expresivním rukopisem ve formální zkratce. Výstava doplněná o autorovu malbu bude mít v létě tohoto roku reprízu v Alšově jihočeské galerii v Hluboké nad Vltavou.