„Černobílé fotografie velkých formátů jsou přes své neveselé téma mistrným reportážním dílem, zachycují okamžiky z ulice, ze slavnostních shromáždění, z řečnických tribun,“ popsala Martina Sanetrníková z Krajské vědecké knihovny. Podle ní je z vystavovaných fotografií cítit nadšení a naděje, ale také zklamání a tragika lidských osudů.

Fotografie můžou návštěvníci zhlédnout ve výstavních prostorách čítárny před všeobecnou půjčovnou od 20. července až do 28. srpna. Autorem snímků je rakouský fotograf Franz Goëss. Koncem šedesátých let byl přítomen v Československu jako korespondent francouzského časopisu Paris Match pro východní Evropu.

„Ve svých fotoreportážích zachytil reformní snahy v Praze a Bratislavě od samých počátků až po jejich ztroskotání vstupem vojenských sil Varšavské smlouvy,“ dodala Martina Sanetrníková. Franz Goëss se stal v Rakousku známým během prvních roků svého působení v deníku Kronenzeitung a později díky svým televizním dokumentům.

„Výstavu připravilo Rakouské kulturní fórum v Praze, které si jako součást Rakouského velvyslanectví v České republice klade za cíl zprostředkovat věrný a obsáhlý obraz Rakouska na poli kultury,“ doplnila Martina Sanetrníková s tím, že vedle prezentace rakouského výtvarného umění, designu, architektury, hudby, literatury, divadla, filmu a dalších oborů vystupuje jako pojítko nejen mezi rakouskou a českou kulturou, ale i mezi kulturami dalších zemí.

Vstup je zdarma. Stejná výstava, kterou nyní hostí Krajská vědecká knihovna v Liberci, se v předchozích letech představila v Rakouském kulturním fóru v Praze, byla k vidění též v Brně, Znojmě či Opavě.