Nejen určitá dávka samoty, odloučenosti a snad i hořkosti vane z černobílých fotografií nové knížky Úhel pohledu, kterou autoři představují život zdravotně postižených.

Snímky zabírají také handicapované při běžných denních činnostech, například při praní prádla, ručních pracích, při kulturním vystoupení na pódiu, vaření, ale také ve chvílích radosti.

Jak dokládají snímky, i zdravotně postižení si umějí najít zajímavé koníčky, záliby a dokážou být šťastní. Mnozí se na snímcích smějí, a nejde jen o děti při hře. Mnozí jsou při své momentální činnosti tak hluboce soustředění, že ani nezvednou hlavu směrem k fotografovi.

Knížka představuje organizace v kraji

Knížku vydalo občanské sdružení 7.65, které je společenstvím některých libereckých fotografů, amatérských i profesionálních.

Celkem se za postiženými do jejich dílen a domovů rozjelo 12 autorů – Josef Bém, Milada Dománková, Jana Hunterová, Lenka D. Kroupová, Roman Machek, Jiří Novák, Petr Ozogán, Libor Paskovský, Šimon Pikous, Renata Straková, Karren Doll Tolliver a Dalibor Toral. Publikace představuje jednotlivé organizace, které se o postižené starají, a podle nich je také členěna.

Nejde ale jen o záběry handicapovaných, například je zde ukázán také Domov svaté Anny v Liberci, který poskytuje zázemí matkám s dětmi v tísni. Další skupina obrázků je věnována jabloneckému sdružení Prostory, které pečuje také o zanedbávané děti, především z romských rodin.

Čtenáři v knize naleznou také Advaitu z Liberce, sdružení, které pomáhá lidem z pasti návykových látek. „Samota bolí. Podaná ruka a dobré slovo je mnohdy lékem nejlepším. Právě toto vše nabízejí různé společensko – humanitární organizace, kterých není nikdy dost,“ napsal do úvodu knížky patron projektu, věhlasný fotograf Jindřich Štreit.