PROMĚNY MĚSTA A DOPRAVY

Výstavu pod výročním názvem připravuje Severočeské muzeum ve spolupráci s Dopravním podnikem města Liberce a Boveraclubem. Ten zastupuje v roli autora výstavy Ing. Tomáš Krebs. Boveraclub deponoval svou ohromnou sbírku fotografií (přes deset tisíc snímků) Severočeskému muzeu, kde je o ně dobře postaráno.

K vidění je v Kořenově pro každého něco zajímavého i mimo akce. Například výtopna či expozice v muzeu, které najdete v hlavní budově nádraží.
S milovníky kolejí a mašin pojede parní lokomotiva

Desítky unikátních dobových fotografií mohou návštěvníci muzea vidět v sekvencích na monitoru v nedávné instalaci ve sloupové síni muzea.

Výstava, která byla v muzeu slavnostně zahájena ve středu 14. června, nabízí návštěvníkům modely tramvají, dobové fotografie a filmy a v neposlední řadě také možnost spatřit málokdy viděné meziválečné staniční sloupky, nebo model současného depa DPML.

Výstava má kromě záměru představit historický vozový park jeden důležitý vedlejší efekt. Dobové fotografie chronologicky ukazují proměny Liberce. Ty byly často velmi drastické, souvisely s obměnou obyvatelstva po druhé světové válce a celkovou složitou situací města.

FANDOVÉ DO TRAMVAJÍ

Za možnost seznámit zájemce o leckdy neuvěřitelné proměny Liberce vděčíme zapálencům, kteří se už v mládí do tramvají zamilovali. Tomáš Krebs v rozhovoru zmínil Erwina Cettinea, Antona Schlupka a Gisberta Jäckla. Mají nepopiratelnou zásluhu na tom, že máme dnes k dispozici unikátní dobový materiál, který řekne o tehdejší době někdy víc, než historická pojednání. Mimo to také podnítili zájem dalších generací, které už mohly historii dopravy a Liberce zkoumat na solidním základě. Tomáš Krebs a celý Boveraclub je toho příkladem.

LIBEREC-JABLONEC A ZPĚT

Tramvajová doprava Liberce úzce souvisí i s jabloneckou. Několik ukázek tramvají je i z Jablonce. K tomu by se měl volně pojit i doprovodný program, v jehož rámci vystoupí Pavel Novotný se svou knihou Tramvestie. Cestu tramvajáka budou moci lidé zažít u tramvajového pultu, kde mohou posedět na sedačkách z tramvaje a sledovat záběry z ubíhajících tras.