Teď poslední dobou je ale ve světě výtvarného umění všeobecný spěch. Některá díla jsem tedy dokončil doslova před pár dny,“ uvedl vúvodní řeči autor.

Malby vznikaly především letošní léto. Štefan Škapík tráví tradičně teplé měsíce vcizích zemích, kde spolu spřáteli věnuje svůj čas malbě. „Většina maleb, které zde vidíte, vznikala na plenérech ve Francii. Francie je země umění zaslíbená. A i když mě lákají i jiné destinace, vždycky zůstane nakonec u země galského kohouta,“ pousmál se nad svými stereotypy výtvarník.

Na výstavě je tak mezi pětadvaceti obrazy možné spatřit tradiční jihofrancouzské větrné mlýny, obrázky zprostého venkova a nebo moře rozbíjející se o útesy na francouzském pobřeží. Aby se ale výtvarník přiblížil i očím návštěvníků výstavy, nabídl pohled na malby zHrubé Skály, Hejnic nebo Hrubého Rohozce, kde velmi pěkně zachytil momentku ztamní zahrady.

Kromě obrazů vyzdobily prostor hejnického kláštera také skleněné dekorační mísy. Jejich výrobě se autor věnuje vcelku krátkou dobu. Přesto tyto výrobky vykazují velký um a cit pro krásu a dokonalou barevnost. Největší obdiv návštěvníků sklidila purpurová mísa.

Kdobré atmosféře na vernisáži přispěl ženský pěvecký sbor Cantemus. Básnická slova o tom, že svět potřebuje zázraky, kterými může být například krásné umění, přednesl profesionálně nadaný umělcův syn Šimon. Báseň napsal přímo pro tuto příležitost básník Stanislav Kubín.

Výstava potrvá do posledního dne vtomto měsíci. Centrum duchovní obnovy vHejnicích je možné ke zhlédnutí děl Štefana Škapíka navštívit denně od devíti do osmnácti hodin.