Rovnou z Liberce totiž poputují vystavené loutky v září na Mezinárodní loutkový festival „Titirijai 07“ ve španělské Tolose.

„Jde skutečně o unikátní počin. Loutky a další divadelní rekvizity se na podzim přesunou z naší galerie rovnou na věhlasný festival na jih Evropy“, uvedl odborný pracovník galerie Jan Červinka.

Česká republika bude mít dokonce letos na tomto divadelním klání výjimečné postavení.

„Každý rok festivalu, dá se říci, předsedá jedna země, která má možnost se v rámci akce představit více a blíže, než ostatní země. Letos vychází tato pocta na nás“, vysvětlil magistr Jan Červinka.

Výstava, která zaplnila velký prostor v dolní části liberecké galerie, si obdiv zaslouží. A to nejen v rámci španělského festivalu. Kurátoři liberecké expozice věnovali přípravě výstavy obrovskou pozornost a na každém kroku, u každé loutky je vidět, že cílem je spokojený a loutkami nadšený návštěvník.

Dokonce i nevelký milovník loutkového divadla, který zhlédne výstavu v Oblastní galerii, svoje kulturní potřeby nasytí na výbornou.

„Výstava je rozdělena do čtyř sekcí. Kompozice odpovídá chronologii. Přes průkopníky v oboru loutkářství, kteří spadají zhruba do doby národního obrození, se dostaneme až k loutkové současnosti“, popsal Jan Červinka.

V galerii je skutečně vidět nejen velký počet loutek různých velikostí, od malých až po ty v nadživotní velikosti, ale také doprovodné informační panely a další doprovodné, tematiku přibližující komponenty.

Na tabulích, které doprovázají celou výstavu od vstupu až po poslední exponát, se mohou zájemci dočíst mnoho zajímavostí.

Informační bloky vzpomínají na slavné osobnosti z oboru loukářství, na umělce, na odborná periodika, která se divadelním a loutkovým světem zabývají. Tabule stejně tak upozorňují na divadla, z jejichž fondu si Galerie některé loutky zapůjčila.

Tak nakoukneme do zákulisí libereckého Naivního divadla, do Chrudimského divadla, do Královéhradeckého Draku. Návštěvníky zaujmou nejen informace o divadle, ale také fotografie z představení, ve kterých si zahrály vystavované loutky, nebo plakáty, které zvou na jednotlivá představení.

„Snoubí se tu tedy veškeré prvky, které s loutkovým divadlem souvisí. Jsou to nejen loutky jako takové, ale také polygrafické výtvory, obrázky, u některých exponátů můžeme nahlédnout do jejich zákulisí“, popsal kompozici výstavy magistr Jan Červinka.

Zdaleka se ale neseznámíme jen s kulturou kamenných divadel. Výstava představuje i historickou podobu marionetového divadla českých kočovných loutkářů.

„Dobu národního obrození bychom u některých typů divadel mohli nazvat klidně kulturou undergroundovou. Je zajímavé prostřednictvím loutek nahlédnout do více jak dvousetleté tradice českého loutkářství“ dodává odborný pracovník Oblastní galerie Jan Červinka.