Letošní podzim zřejmě nebude tak dramatický jako loňský, kdy se volilo do krajských zastupitelstev a třetiny Senátu. Přesto ministerstvo vnitra připravilo návrh, podle něhož budou moci hlasovat i lidé v karanténě nebo izolaci z důvodu onemocnění covid-19. Mohou být i klienty pobytových zařízení sociálních služeb nebo některých druhů zdravotnických a školských zařízení, která budou rozhodnutím krajské hygienické stanice uzavřena.

V komisích bez vojáků

„Předkladatel vychází vstříc legitimní společenské poptávce vyjádřené i shodou parlamentních stran a opětovně navrhuje zakotvení zvláštních způsobů hlasování speciálním zákonem přijatým tentokrát pro volby do Poslanecké sněmovny konané v roce 2021,“ píše se v důvodové zprávě k předpisu. Oproti loňsku návrh, jehož znění má Deník k dispozici, se nepočítá s účastí příslušníků Armády ČR v komisích. V nich se sníží počet členů ze čtyř na tři. Vojáci pouze zajistí vybudování, vybavení a potřebnou údržbu volebních stanovišť. Nebudou se také využívat seznamy izolovaných osob z ministerstva zdravotnictví. Voliči se budou prokazovat jiným způsobem, například čestným prohlášením.

Upravuje se doba hlasování na drive-in stanovištích, a to od 8.00 do 17.00 hodin. „Hlasovat s voličským průkazem bude moci oprávněný volič na jakémkoli drive-in, tedy bez ohledu na trvalý pobyt v okrese,“ potvrdil Deníku další novinku ministr vnitra Jan Hamáček. Zavádí se také přestupek za dvojí hlasování nebo lživé čestné prohlášení. Volit budou moci i zaměstnanci v uzavřených pobytových zařízeních.

Mimořádné odměny

Sčítací komise bude jedna v každém kraji a bude minimálně tříčlenná, nejvýše sedmičlenná. Celkové náklady na odměny jejich členů se předpokládají v maximální výši půl milionu korun, tedy 5000 korun na jednoho. Komisí pro hlasování bude zhruba 90, minimálně jedna v okrese a pět v Praze, za každý den hlasování náleží členům komise 5000 korun. Kromě odměn se také počítá s náklady na respirátory, ochranné oděvy, dezinfekce na ruce a povrchy. Kvůli ztíženým podmínkám se navrhuje také vyšší ocenění členů klasických okrskových komisí, a to o 500 korun. Řadový člen tak získá 2300, místopředseda a zapisovatel 2600 a předseda 2700 korun. Celkově to státní rozpočet vyjde na 71,5 milionu korun. Zákon by měla vláda projednat nejpozději za dva týdny a sněmovna začátkem července.

Loni možnost hlasovat z auta využilo 3672 lidí, nejvíc ve Středočeském kraji.

Volby v době covidové
Oprávnění voliči budou moci 8. a 9. října 2021 využít tyto zvláštní způsoby hlasování do Poslanecké sněmovny:
1. Hlasování u volebního stanoviště (tzv. drive-in)
2. Hlasování při uzavřeném pobytovém zařízení
3. Hlasování do zvláštní přenosné volební schránky