Kdy?

V pátek 8. října (14:00 do 22:00) a sobotu 9. října 2021 (8:00 do 14:00).

Koho?

200 poslanců na regionálních kandidátkách na čtyři roky. Poslancem se může stát každý právoplatný volič, který alespoň ve druhý den voleb dosáhl věku nejméně 21 let.

Dvoučlenné koalice budou muset získat osm procent hlasů, vícečetné jedenáct. Práh pro samostatně kandidující subjekty zůstává na pěti procentech. Kandidátní listiny musí strany a koalice odevzdat pro každý kraj příslušným krajským úřadům do 3. srpna. Ten může až do 20. srpna rozhodnout o registraci či odmítnutí kandidátky i škrtnutí konkrétního kandidáta.

Jak?

Podle novely volebního zákona (je účinná od 1. července 2021) přijaté po únorovém nálezu Ústavního soudu. Lidé budou volit ve 14 krajích, ale změní se přepočet odevzdaných hlasů na mandáty, aby se dosáhlo větší poměrnosti i rovnějšího zastoupení regionů. Stranické sekretariáty nebudou moci do přidělování mandátů v druhém skrutiniu nijak zasahovat, vše se odehraje mechanicky podle Imperialiho metody.

Preferenční hlasy

Pořadí kandidátů za každou stranu, hnutí či koalici stanovuje kandidátní listina. Subjektům, které překročily požadovanou hranici (pět, osm či jedenáct procent) se funkce poslance přiděluje podle pořadí na kandidátní listině. Každý volič má ovšem možnost zaškrtnou na listině čtyři preferované kandidáty.

Pokud některý z kandidátů obdržel takový počet přednostních hlasů, který činí nejméně pět procent všech platných hlasů pro svou stranu či koalici v rámci svého kraje, získává mandát on bez ohledu na pořadí na kandidátní listině.

Volby v zahraničí

Je možné hlasovat na zastupitelských úřadech a konzulárních úřadech. Zákonodárci odmítli korespondenční volbu.

Kdo může volit

Voličem je státní občan ČR, který alespoň druhý den voleb dosáhl nejméně 18 let věku. Ve volební místnosti se volič prokazuje platným občanským průkazem či cestovním pasem ČR.

Voličský průkaz

Voliči, který nemůže volit ve volebním okrsku, v němž je přihlášen k trvalému pobytu, vydá obecní úřad na jeho žádost voličský průkaz. Ten umožňuje volit v jakémkoliv volebním okrsku v ČR i v jakémkoliv zvláštním volebním okrsku v zahraničí.

Finance

Každá kandidující politická strana, politické hnutí nebo koalice jsou povinny si pro financování volební kampaně nejpozději do 5 dnů ode dne vyhlášení voleb (prezident Miloš Zeman je vyhlásil 28. prosince 2020) zřídit transparentní účet. Strany, hnutí a koalice, které dostaly alespoň 1,5 procenta všech platných hlasů, obdrží příspěvek ze státního rozpočtu ve výši 100 korun za každý odevzdaný hlas.  Stálý státní příspěvek činí ročně 6 000 000 korun pro stranu a hnutí, které získaly v posledních volbách do Poslanecké sněmovny tři procenta hlasů.

Za každých dalších i započatých 0,1 procenta hlasů obdrží strana a hnutí ročně 200 000 korun. Obdrží-li strana a hnutí více než pět procent hlasů, obdrží 10 000 000 korun.

Volby v karanténě

Kvůli covidu bude možné hlasovat i u volebního stanoviště z auta (tzv. drive-in), při uzavřeném pobytovém zařízení a do zvláštní přenosné volební schránky. V prvním případě mohou lidé volit už 6. října, ve druhém o den později.