„Voliči z řad vězněných osob se nakonec účastnili pouze senátních voleb, neboť mezi obviněnými není aktuálně nikdo, kdo by měl hlášen trvalý pobyt v územním obvodu města Liberce,“ informovala mluvčí liberecké věznice Radka Šmucrová.

Šest vězňů nebylo k volbám připuštěno vůbec, a to z důvodu nesplnění podmínky přihlášení trvalého pobytu v daném volebním obvodu nebo neplatného průkazu totožnosti. „Nakonec tak vhodilo své hlasovací lístky do přenosné hlasovací urny příslušné pro senátní volby 24 voličů. V případě vazební věznice se jednalo o senátní volební obvod č. 34,“ dodala Šmucrová.