Václav Horáček získal ve volbách do krajského zastupitelstva procentuálně nejvíce přednostních hlasů ze všech kandidátů z Jablonecka.

Posunuli jste se dále ve vyjednávání o fungování koalice s ČSSD a SOS?

V pondělí jsme jednali spíše o programových záležitostech. Nemělo by cenu jednat dál, pokud bychom se rozcházeli v programech. Něco jsme voličům slíbili a to chceme dodržet. Na devadesát pět procent jsme se dohodli. Namátkou chceme konečně postavit hospic, příští rok zahájit, vybrat území, začít projektovat. V dalším roce začít stavět. Ani jedna ze stran koalice nechce Centrum vzdělanosti, chceme absolutně odbourat „porcování medvěda“. Neustoupili jsme v žádném z našich bodů.

ČSSD chce z krajských rozpočtů hradit nemocnicím poplatky za občany. Není to velké břemeno?

Poplatky necháváme prozatím k dalšímu jednání. Dohodli jsme se, že ČSSD, respektive jejich vedení, vypracuje metodiku, aby to mělo logiku. Zastáváme názor, že by poplatky měly zůstat věcí centrální.

Starostové pro LK chtěli obsadit post hejtmana.

Od toho jsme ustoupili. S největší pravděpodobností bude novým hejtmanem kraje Stanislav Eichler.

Na Jablonecku jste získal procentuálně nejvíce preferenčních hlasů. Zavazuje to?

Samozřejmě, že mě to těší. Co slíbím, to se snažím udělat. Myslím si, že právě toho si lidé všimli. Chtěl bych všem poděkovat.

Čím vaše hnutí oslovilo voliče?

Byli jsme noví. Mnoho lidí hledalo v této době alternativu. Udělali jsme kus práce, jezdili jsme po kraji a i v malých obcích jsme se snažili vysvětlovat, co vlastně chceme. Volili nás i lidé z našich měst a obcí, kde působíme. Oslovili jsme jednoduchým programem, který chce řešit konkrétní věci.

Váš názor na ústup ODS do opozice?

Podle mého názoru si ODS volby prohrála sama. Nedá se přece kampaň stavět na jednom jméně, to musí lidi za chvíli iritovat. Kraj začíná pomalu trpět nezaměstnaností, hroutí se sklářství, zpomaluje automobilový průmysl. Lidé potřebovali slyšet sociální tón.

Kam lze v politickém spektru postavit Starosty?

Tak od středu doprava. Teď je to ve dvou polohách. ČSSD může postavit koalici s komunisty a nemusí se nikoho ptát. My se musíme pokoušet o tuto koalici, aby vznikla jakási zdravá protiváha levicové ČSSD.

Dá se coby krajský zastupitel lobovat pro „svá“ města a obce?

Nad tohle se musíme povznést. Chceme zrušit „medvěda“, proto bychom chtěli více grantové politiky. Pravidla by měla být maximálně průhledná. Je potřeba pomoci malým obcím, které nemohou dosáhnout na dotace jen kvůli tomu, že nemají prostředky na spolufinancování. Budeme se snažit, aby vznikl grant, který by byl schopen peníze půjčit snadněji než banky. Krajský úřad má být servisem pro obce, aby obce nemusely platit horentní sumy za projekty.

Kdy pokračují jednání koalice?

Sejdeme se ve čtvrtek. Uspěchat jednání by se nemuselo vyplatit, a proto nijak nepospícháme. Musíme se shodnout na co nejvíce věcech.