„Z pondělního jednání zástupců všech tří stran a hnutí vyplynulo, že pro všechny zúčastněné je takováto koalice prioritou číslo jedna. Je totiž nejlogičtějším a nejlepším řešením,“ potvrdil Stanislav Eichler s tím, že všechny ostatní varianty by v současné chvíli byly jen náhražkou.

Podle jeho vyjádření se všichni zástupci rovněž shodli na faktu, že post hejtmana připadne vítězovi krajských voleb, tedy ČSSD, potažmo Stanislavu Eichlerovi.

Jak dále uvedl, podle jeho mínění byla pondělní schůzka velmi konstruktivní a vstřícná. Zúčastnění probírali programová prohlášení, přičemž ve většině bodů našli společný cíl.

Jak Stanislav Eichler, tak i lídr SLK, Martin Půta, po pondělním jednání oba shodně prohlásili, že jediné dva body, které je potřeba dořešit, jsou poplatky ve zdravotnictví a privatizace nemocnic. „Domluvili jsme se, že ČSSD přijde s koncepčním návrhem, který by diskutované poplatky u lékařů řešil,“ vysvětlil Martin Půta.

Pokud by se ČSSD, SLK a SOS definitivně dohodly, získaly by v krajském zastupitelstvu většinu. ČSSD získala díky vítězství ve volbách patnáct křesel, SLK sedm a SOS tři křesla, dohromady by tedy nasbíraly pětadvacet míst z celkových pětačtyřiceti.

Další, ovšem čistě teoretickou variantou, by mohla být koalice ODS, která skončila ve volbách druhá, společně s SLK a SOS.

Toto spojení by však nepřineslo nadpoloviční většinu, v součtu by dosáhlo pouze dvaadvaceti míst v zastupitelstvu. Vzhledem k avizovanému odmítnutí podpory ODS ze strany ČSSD by pak přicházela v úvahu jedině tichá podpora koalice Komunistickou stranou Čech a Moravy.

„Podpora komunistů, i kdyby byla jen tichá, je ale pro nás nepřijatelná,“ zavrhl takovou možnost lídr SLK Martin Půta.

Další jednání o případné koalici proběhne ve čtvrtek.