Příslušník tohoto rodu byl větší než slavný T-rex. Spinosauři, jimž se říká i Trnití ještěři, byli obří masožraví dinosauři, kteří žili před asi 145 až 65,5 miliony let. Dlouho se o nich myslelo, že stejně jako další druhy predátorů lovili na pevnině. Jenže před pár lety převratný objev naznačil, že se spinosaury to bylo možná trochu jinak. „V roce 2014, kdy byla objevena kompletní kostra spinosaura, poukázaly jeho ostatky na to, že mohl být vodním predátorem. Tím byl zpochybněn tradiční názor, že dinosauři byli suchozemští tvorové, kteří se lovu ve vodě vyhýbali," připomíná CNN.

Ve prospěch bombastické teze svědčilo hned několik okolností. „Vedoucí výzkumu, paleontolog Nizar Ibrahim z University of Portsmouth v Anglii, a jeho kolegové detailně prozkoumali nalezenou kostru přibližně patnáct metrů dlouhého spinosaura, jehož ostatky byly nalezeny v Maroku. To, že tento tvor mohl být zdatným plavcem, naznačovala masivní struktura kostí na zádech podobná plachtě či ploutvi, krátké a svalnaté nohy, umístění nozder i jehlovité zuby, které jakoby byly určeny k chytání ryb," shrnuje server Science News.

Kosterní odlitky psittacosaura, umístěné do nápodoby přirozeného prostředí tohoto dinosaura, expozice Muzea pravěkého života v Utahu
Už žádné tabu. Vědci detailně popsali dinosauří intimní oblast

Podrobnosti o převratném objevu vědci popsali ve studii, kterou vydali před dvěma lety v odborném časopisu Nature. V oblasti paleontologie to vyvolalo doslova revoluci. Dříve se totiž toho o spinosaurovi moc nevědělo - jediná nalezená kompletní kostra tohoto tvora byla zničena při bombardování německých měst ze druhé světové války a poté byly dlouho nacházeny pouze fragmenty. Objev z roku 2014 a následná zpráva o něm z roku 2020 tak byly opravdovou senzací. Jenže zároveň vědce rozdělila na dva tábory. „Ať už dinosauři opravdu kompletně lovili ve vodě, nebo v ní jen stáli a nořili do ní hlavu, paleontologové se v názorech na toto téma neshodli," konstatuje CNN.

I vzhledem k tomu se výzkum nalezené kostry spinosaura ani fragmentů dalších ostatků nezastavil, a nyní byla v odborném magazínu Nature publikována nová studie o tomto tvorovi, která opět potvrzuje to, co dřívější výsledky naznačovaly - že spinosauři zřejmě opravdu lovili především ve vodě. „Analýza hustoty kostí několika spinosaurů naznačuje, že část členů tohoto rodu byli vodní predátoři," shrnuje server Science News.

Život ve vodě 

Na nové studii se opět podílel i paleontolog Ibrahim, tedy autor původní teze o tom, že spinosauři byli vodní dravci. Hustota kostí podle něj spolehlivě ukazuje, jak velké množství času trávil daný tvor ve vodě. „Náš tým shromáždil obrovský soubor dat o hustotě stehenních kostí a hřbetních kostí mnoha zvířat, jak žijících, tak vyhynulých druhů," poznamenal Ibrahim.

Vědci porovnávali hustotu kostí u prokazatelně vodních predátorů a prokazatelně suchozemských predátorů. Celkem se podívali na 380 kostí patřících 250 zvířatům. A analýza stejného ukazatele u kostí spinosaura podle nich ukázala, že zapadá do první skupiny. „Existují určité zákonitosti, které platí pro jakýkoliv organismus na této planetě. Jeden z těchto zákonů se týká přímé souvislosti mezi hustotou kostí a schopností ponořit se do vody," uvedl hlavní autor nové studie Matteo Fabbri z chicagského Field Museum.

Vyhynutí dinosaurů - Ilustrační foto
Vědci zjistili, kdy začali vymírat dinosauři. Na severní polokouli bylo jaro

Vědci zjistili, že spinosauři měli husté kosti, což naznačuje, že byli životu ve vodě velmi dobře přizpůsobeni. „Žádný z dalších 39 dinosaurů, které
výzkumný tým v rámci studie zkoumal, se však ve vodě pravděpodobně příliš dobře necítil," poznamenává CNN.

Navíc ne všichni příslušníci tohoto druhu od počátku byli vodní tvorové. Na lov ve vodě se podle Ibrahima spinosaurus přizpůsobil postupně. „Adaptace na vodní prostředí se u spinosaurů objevila během rané křídy," napsal Ibrahim s kolegy do úvodu své nové studie.

Jako hroch

Přestože závěry nové studie se mohou zdát přesvědčivé, ve skutečnosti se jim svár mezi paleonotology vyřešit nepodařilo. I nadále mezi odborníky totiž trvá spor o to, zda spinosauři byli skutečně vodní predátoři, nebo se ve vodě pouze dost často pohybovali, avšak primárně v ní nelovili.

Příznivcem druhé možnosti a dlouhodobým kritikem názorů paleontologa Ibrahima jsou zoolog a paleonotolog David Hone z londýnské Queen Mary University a paleontolog Thomas Holtz Jr. z americké University of Maryland. „Ti v roce 2021 vydali studii, která tvrdila, že spinosauři se nenořili pod hladinu a nelovili v ní jako vodní predátoři, ale spíše jako volavky stáli v mělčině a pouze potápěli hlavu, aby chytili potravu plovoucí kolem nich," připomíná server Science News. Jejich studie byla publikována v odborném magazínu Palaeontologia Electronica.

A na tomto názoru Hone a Holtz trvají i po publikaci nové studie o hustotě kostí spinosaurů. „Spinosaurus zjevně má velmi husté kosti a je to opravdu dobrý důkaz, že trávil množství času ve vodě - to je jasné. Jenže to stále nedokazuje, co přesně v té vodě dělal. Toto je sporná část," upozornil Hone.

Podle něj pouze to, že spinosaurus byl uzpůsoben pro život ve vodě, nedokazuje, že v ní nutně musel lovit podobně jako třeba dravé ryby. Podle Honea se mohl chovat spíše jako dnešní hroch. „Hustotu kostí mají hroši porovnatelnou se spinosaury, tráví většinu času ve vodě, ale pozor, neloví v ní, ani neplavou," nastínil Hone.

Diplodokidi. Ilustrační foto.
Dinosauři trpěli respiračními infekcemi, zjistili vědci. Měli dokonce i rýmu

A podobně mluví i Holtz, jehož rovněž nepřesvědčila nová studie o tom, že spinosauři byli nutně vodní predátoři. „Na tom, že spinosaurus trávil ve vodě mnohem více času, než jiní velcí pravěcí predátoři, se shodneme všichni. Ale ať už má velkou hustotu kostí nebo ne, to z něj stále nedělá vodního dravce," vysvětlil Holtz.

A tak, jako paleontolog Ibrahim argumentuje krátkýma silnýma nohama jako důkazem toho, že spinosaurus mohl umět velmi dobře plavat, Holtz zase poukazuje na jiné části těla pravěkého tvora, které podle něj naopak ukazují, že ve vodě pouze stál a případně do ní nořil hlavu. „Dlouhý štíhlý krk spinosaura a uspořádání krčních svalů podle Holtze naznačují častý pohyb hlavy směrem dolů - tedy brodivého tvora, který ve vodě pouze stál a skláněl se k ní, a ne dravce, který svou kořist pronásledoval pod vodou," shrnuje opačný názor server Science News.

Záhada způsobu lovu spinosaurů tak nadále zůstává nerozluštěna, vědci se ale už definitivně shodují na tom, že pobyt ve vodě (ať už v jedné či druhé formě) mu byl velmi blízký.