Jak Deníku potvrdil místostarosta Českého Dubu Martin Bobek, lidé, kteří nesouhlasí s uranovou těžbou, slaví první dílčí úspěchy. „Ministr životního prostředí a místopředseda vlády Martin Bursík mě informoval, že zřídil na ministerstvu rozkladovou komisi, která se bude našimi námitkami zabývat,“ uvedl Martin Bobek.

Podle něj se jedná jednoznačně o úspěch. „Již na konci minulého roku, nebo nejpozději začátkem tohoto roku, mělo dojít k vyhlášení chráněného ložiskového území. K tomu stále nedošlo. To je jasný úspěch našeho odporu k prvním krokům, které vedou k budoucí težbě uranu v kraji Karolíny Světlé,“ zhodnotil situaci místostarosta Českého Dubu.

Lidé, kteří v oblasti nad uranem žijí, se nechtějí vzdát bez boje. V místě vznikla místní organizace Strany zelených a občanské sdružení. Přímo v obci Kotel, která leží nad ložiskem vzácného uranu, se konaly již dvě demonstrace proti vyhlášení chráněného ložiskového území.

Zmiňované občanské sdružení Naše Podještědí pořádá tuto sobotu výstavu Ohlédnutí za protesty proti uranu, která se koná od 17 hodin v prostorách obecního úřadu v Janově Dole.

Také ze strany úřadů však pokračuje další aktivita. Již příští měsíc si úředníci ministerstva životního prostředí pozvali na libereckou pobočku ministerstva zúčastněné představitele místní samosprávy. Nesporným cílem libereckých úředníků ministerstva je nalezení dohody, která je nezbytná pro vyhlášení chráněného ložiskového území. „Ministerstvo životního prostředí svolává ve věci projednání dohody ke stanovení chráněného ložiskového území Kotel ústní jednání na 11. dubna v 9.30,“ stojí v dopise, který obdrželi představitelé Českého Dubu, Osečné, Krajského úřadu Libereckého kraje v Liberci a stavebního úřadu v Liberci.

O vyhlášení chráněného ložiskového území usiluje státní těžařská společnost Diamo. Není však jediná, kdo má o uran v Podlejštědí zájem. Ministerstvo životního prostředí zaregistrovalo žádost od společnosti Urania Mining s.r.o., která je ve stoprocentním vlastnictví australské společnosti Discovery Minerals Pty Ltd.

Tato společnost požádala o průzkumní vrty v oblasti deseti kilometrů čtverečních, zhruba v místech mezi obcemi Kotel, Lázně Kundratice, Janův Důl a Sobákov. Jak však samo ministerstvo v oznámení příslušným obcím uvádí, průzkumné vrty této společnosti nejsou v souladu se zájmy České republiky. „Navrhovaný průzkum není v souladu se surovinovou politikou České republiky,“ stojí v dopise obcím, který ministerstvo životního prostředí zaslalo. Podle zákona o geologických průzkumech by proto mělo dojít k zamítnutí této žádosti.