Včera během dne navštívil Liberecko a Jablonecko ministr životního prostředí Martin Bursík. Hlavním cílem jeho cesty bylo však Podještědí, kam podle svých slov přijel vysvětlit a uklidnit situaci okolo těžby uranu a vyhlášení chráněného ložiskového území Kotel. Ministr garantoval, že se těžit nebude. „V žádném případě přes ministerstvo životního prostředí neprojde žádná žádost, která by znamenala zahájení těžby uranu,“ sdělil včera v Podještědí Martin Bursík.

Ministr svůj postoj opíral o surovinovou politiku státu. „Vládním usnesením byl stanoven cíl těžbu utlumit, nikoliv zahajovat,“ dodal. V opačném duchu však hovořil začátkem května jeho vládní kolega ministr průmyslu a obchodu Martin Říman. „My se k obnovení těžby nestavíme apriori negativně. Každá země má nějaké bohatství a zásoby uranu tu mají při dnešních cenách hodnotu čtyři sta až pět set miliard korun,“ uvedl v květnu pro Deník ministr průmyslu při své návštěvě státní těžařské společnosti Diamo.

Římanovy předpoklady označil včera Martin Bursík za nereálné. „To od kolegy ministra Římana mohlo být jen nějaké gesto směřované například k jaderné lobby, ale prakticky to není reálné,“ reagoval na rozpor v tvrzeních Martin Bursík. Dále zopakoval, že žádná podobná aktivita nemůže projít právě přes jeho ministerstvo.

Tiskový mluvčí Ministerstva průmyslu a obchodu ČR Matyáš Vitík však připomněl, že se jedná o budoucí rozhodnutí. „Ministr Martin Říman uvedl, že by bylo nezodpovědné do budoucna vyloučit těžbu uranu v České republice. Možnost těžit uran v lokalitě Osečná se netýká příštích měsíců, ale možná daleké budoucnosti,“ připomněl mluvčí ministra Římana. „Představa, že my budeme dnes určovat způsob života generací příštích, je mylná. To samozřejmě platí i pro těžbu nerostných surovin a jejich využívání,“ zdůraznil.

Časové horizonty těžby, k níž je vyhlášení CHLÚ podle horního zákona nutným a prvním krokem, vzpomněl i místostarosta Českého Dubu Martin Bobek. Podle něj se musíme na celou záležitost dívat v horizontu dvaceti let. Nyní však spolurozhodujeme o tom, jak bude za zmíněné dvě desetiletí Podještědí vypadat. „Pronesená garance pana ministra Bursíka je pro mě samozřejmě pozitivní informací. Bohužel již za dva roky budou nové parlamentní volby.

Který ministr bude následně spravovat resort životního prostředí, to skutečně nelze nyní předpokládat,“ shrnul své dojmy z návštěvy ministra v Podještědí českodubský místostarosta Martin Bobek. „Ve dvou letech, co do voleb zbývají, ani nikdo nepředpokládal jakékoliv zahájení těžby. Přál bych si větší jistotu, než kterou ministr zde na jednání deklaroval,“ poznamenal.

Podle místostarosty by stát měl neustále opakované tvrzení, že se těžit nebude, jasně podložit. „Mým cílem je zrušení vyhlášení CHLÚ. Tím bude jasně potvrzen nesčetněkrát opakovaný záměr netěžit,“ řekl místostarosta Martin Bobek.

Další z hlavních odpůrců vyhlášení CHLÚ Josef Jadrný je z bipolárního postoje ministerstev, respektive jejich představitelů, jedné vlády také zneklidněn. „Kladně kvituji prohlášení ministra Bursíka, že obnovu těžby nepřipustí,“ ohodnotil setkání Jadrný. „Bezesporu jeho návštěva zde v Podještědí dává problematice uranu větší důraz. Jen si nejsem jist, co si mám domýšlet o opačném postoji ministra téže vlády,“ poznamenal s tím, že i z ekonomického hlediska nemůže stále pochopit, v čem je ve skutečnosti státní zájem.

„Pokud se nemýlím, tak zákon těžařské společnosti určuje povinnost vyplatit státu 10 procent z hodnoty nerostu. Nemyslím si, že tato pouhá desetina je hodnotou srovnatelnou s následky potencionální těžby. Stále si kladu otázku, proč státu stojí tento boj s občany za tak velkou námahu. Myslím, že je třeba najít odpověď komu je to ku prospěchu,“ konstatoval.