Bez rozsáhlé publicity a delšího vysvětlení vydalo Ministerstvo životního prostředí ČR v pátek večer stručnou tiskovou zprávu. Přesněji v prvním odstavci tiskový odbor informuje o vyhlášení chráněného ložiskového území (CHLÚ) a v odstavci druhém, posledním, konstatuje, že tímto žadateli přímo nevzniká právní nárok na zahájení těžby.

„Dalo se to čekat,“ konstatoval k rozhodnutí o vyhlášení CHLÚ zastupitel a místostarosta Českého Dubu Martin Bobek. „Zatím nemůžu říct, jak budeme dále postupovat. Snad se nám podaří nějaké další cesty najít,“ doplnil.

Vyhlášení CHLÚ je smutnou zprávou pro všechny obyvatele, kteří na jeho území žijí. Na takovém místě je od chvíle vyhlášení CHÚ omezen výkon samosprávních rozhodnutí v oblasti stavební, alespoň to říká horní zákon ve svém paragrafu číslo devatenáct.

Jak ovšem uvedl tiskový mluvčí Ministerstva životního prostředí ještě před vydáním tohoto rozhodnutí, tento paragraf nebude v případě vyhlášení CHLÚ Kotel uplatňován. „Je důležité poznamenat, že stanovení CHLÚ se nedá ztotožňovat se stavební uzávěrou. Občané při stavebních činnostech nebudou omezováni a nebude se po nich vyžadovat postup podle § 19 odstavce dva horního zákona,“ což je právě zmíněné omezení.

Jak to bude ve skutečnosti, nechtěl místostarosta Českého Dubu komentovat. „Bohužel jsem samotné rozhodnutí ministerstva ještě neviděl. Doposud mám stejnou informaci jako vy. Tou je ona tisková zpráva zveřejněná na webových stránkách Ministerstva životní prostředí. V této nejsou uvedeny žádné bližší informace,“ doplnil Martin Bobek.

Jednání o vyhlášení chráněného ložiskového území není vedeno v případě prostoru deseti kilometrů čtverečných okolí obce Kotel poprvé. Již na počátku devadesátých let státní těžařská společnost Diamo o toto vyhlášení požádala. Tehdejší ceny uranu však byly natolik nízké, že tuto žádost Diamo samo stáhlo. Po zvýšení cen uranu Diamo tutéž žádost loni podalo opětovně. Ministerští úředníci však zájem těžit popírají.

KOMPLETNÍ TISKOVÁ ZPRÁVA
MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Rozhodnutí o stanovení chráněného ložiskového území Kotel
Ministerstvo životního prostředí podle ust. § 17 odst. 1 horního zákona a v souladu s vyhláškou č. 364/1992 Sb., o chráněných ložiskových územích na základě návrhu organizace DIAMO, státní podnik stanovilo dne 24. dubna 2008 chráněné ložiskové území (CHLÚ) pro ložisko uranu Osečná –Kotel.

Stanovením CHLÚ se automaticky nepředjímá těžba předmětného nerostu ani nezakládá právní nárok na budoucí těžbu. Jeho stanovením zajišťuje stát ochranu ložiska proti znemožnění nebo ztížení jeho budoucího využívání. Ochrana ložisek je zájmem státu. Návrh na stanovení CHLÚ je organizace povinná podat ze zákona a rozhodnutím o stanovení CHLÚ jí nevzniká právní nárok na další kroky směřující k využívání ložiska.

Jarmila Krebsová, vedoucí tiskového oddělení MŽP