Jaký smysl má zítřejší demonstrace v Liberci?

Jde o to, že ve stejný okamžik budou jednat v budově bývalé IPB paní Vašáková z Ministerstva životního prostředí se zástupci kraje, Magistrátu města Liberce, obcí Osečné a Českého Dubu.

O co při tomto jednání jde, že to považujete za natolik důležité, aby byla před budovou od půl desáté dopoledne zítra demonstrace?

Paní Vašáková z ministerstva se bude snažit přesvědčit zástupce obcí, aby obce s ministerstvem uzavřely dohodu, a tím bylo možné vyhlásit chráněné ložiskové území Kotel–Osečná.

Co vám prakticky na vyhlášení chráněného ložiskového území vadí, když jak státní podnik Diamo, tak ministerstvo životního prostředí prohlašují, že zahájení těžby v kraji Karolíny Světlé není v tento okamžik tématem dne?

Myslíme si, že vyhlášení CHLÚ podle komunistického zákona slouží k omezení práv lidí a jejich postupné vyhnání z území, kde se posléze nedá žít podle klasických zákonů.

Myslíte si tedy, že je nyní snaha vyhlásit CHLÚ, „jen tak“ bez zájmu na budoucí těžbě, jak tvrdí ministerstvo, nebo tento krok přichází z nějakého důvodu?

Myslím si, že první impuls k tomuto kroku daly rostoucí ceny uranu na světových trzích, které v jeden okamžik vzrostly až přes hranici sedmi tisíc korun. Nyní jsou na čtyřech tisících Kč za jeden kilogram uranové rudy, ale úřady stále pokračují ve snaze o vyhlášení chráněného ložiskového území. Asi zřejmě mají nějaký důvod proč jim o uran, který je pod Kotlem, stále jde.

Věříte, že zítřejší demonstrace bude mít nějaký konkrétní smysl?

Chceme tento problém také přenést z Podještědí do Liberce, kterého se také týká. Aby si i Liberečané uvědomili, že i na ně po zahájení těžby budou padat tuny radonového prachu, který se při těžbě uvolňuje. Dalším důvodem je zdůraznit, že onen kus krajiny od Hamru na Jezeře až po Ještěd vezme za své. To je skutečně věc, která se týká i Liberečanů a věřím, že k ní nebudou lhostejní.

Čeho vlastně chcete dosáhnout?

Chceme, aby se o chráněném ložiskovém území jednalo až podle nového horního zákona. Současný stav totiž dává jen pramalé šance či spíše žádné, lidem i místní samosprávě, do jednání těžařů se státem jakkoliv zasahovat. To, co si pak těžařské společnosti vyjednají na ministerstvech je nadřazeno všemu a lidé, kteří v takovém místě žijí mají jen právo se odstěhovat někam jinam.

Pokud ve vaší snaze neuspějete a jednou se uranové doly skutečně zakousnou do úpatí Ještědu, které je jedním ze symbolů našeho kraje, co to bude pro tuto oblast znamenat?

Ekologická devastace krajiny je nevratná a demografické změny, které v kraji nastanou jsou pak přímo katastrofální. Dost možná zde vzniknou gheta cizích dělníků, pro které práce v uranových dolech bude ekonomicky lákavá, s sebou přinesou nepředstavitelné následky pro místní obyvatele, ale i pro celé Liberecko. Stát se pak ovšem nepostará…