Jak uvedl jeden z organizátorů protestu Josef Jadrný, hlavním cílem je upozornit obyvatele i představitele obcí, jaké dopady případná těžba uranu přinese.

„Sejdeme se u chráněné Tísicileté lípy 30. prosince 2007 v obci Kotel v deset hodin dopoledne,“ upřesnil místo protestu Josef Jadrný.

Jak dále poznamenal, věří, že se akce zúčastní také jednotliví starostové obcí. „Podle mého názoru již vyhlášení chráněného ložiskového území s sebou nese snížení hodnoty majetků, reálná těžba je pak zkázou pro oblast a životy lidí v ní,“ doplnil Josef Jadrný.

Od památné lípy se chtějí protestující přesunout k pramenu řeky Ploučnice, kde by se mělo odehrávat symbolické zahrabávání pramenu. „To, co dokáže těžba uranu s nejen podzemní vodou, jsou obecně známá fakta. Nechceme, aby se turistická oblast stala místem dolů, kališť a námezdních dělníků, kterému se každý raději vyhne,“ dodal.

Do konce roku mají obce říct svůj názor

Podle místostarosty Českého Dubu Martina Bobka je naprosto nepřípustné, že obce se mohou k žádosti Diama o vyhlášení chráněného ložiskového území (CHLÚ) vyjádřit, ale nejsou účastníky správního řízení. „Nesouhlasíme s vyhlášením chráněného ložiskového území. Protest občanů 30. prosince v obci Kotel samozřejmě podpořím a přijedu,“ potvrdil Martin Bobek.

Zastupitelstvo České Dubu Bobkův názor naprosto sdílí. „Město nesouhlasí z ekologických důvodů s těžbou uranu na svém území a odmítá přijmout jakýkoliv akt orgánu veřejné správy, který by mohl v budoucnu takovou těžbu umožnit. Město si je vědomo, že ze stanovení CHLÚ nutně nevyplývá, že k těžbě dojde. Na druhou stranu si je vědomo toho, že bez stanovení CHLÚ je jakákoliv budoucí těžba nemožná. Nadto stanovení CHLÚ pro vyhrazené ložisko, jehož budoucí těžba by byla vyloučena, by bylo věcně i právně nesmyslné,“ stojí ve stanovisku zastupitelstva.

„Nemožnost účasti obce v řízení o stanovení CHLÚ se dotýká hned dvou jejích ústavních práv: práva na samosprávu chráněného ustanoveními čl. 8, 100 a 101 Ústavy a vlastnického práva chráněné čl. 11 Základní listiny práv a svobod, jenž je součástí ústavního pořádku České republiky. Druhé z uvedených práv se v daném případě odvozuje od skutečnosti, že město je vlastníkem nemovitostí, jež se v navrženém CHLÚ nalézají a na nichž by bylo v důsledku jeho vyhlášení znemožněno zřizování staveb nesouvisejících s dobýváním výhradního ložiska včetně přístaveb,“ stojí v oficiálním dokumentu města.

g.denik.cz/25/68/mesto_cesky_dub_nesouhlas.doc

g.denik.cz/25/11/mestsky_urad_cesky_dub_nedohoda.doc

Janovodolští mají místní organizaci Strany zelených

Podještědí - Deset dnů před koncem roku vznikla v Janově Dole místní organizace Strany zelených.
Místní obyvatelé se prostřednictvím Strany zelených chtějí angažovat v politickém životě a předně zabránit aktivitám státního podniku Diamo, který požádal o vyhlášení chráněného ložiskového území. „Strana zelených je politické uskupení, které jediné jasně a zřetelně vystupuje proti obnově těžby uranu,“ vysvětlil jeden ze zakládajících členů Josef Jadrný, který je zároveň spoluorganizátorem protestu v obci Kotel plánovaného na 30. prosince.

Nová pobočka zelených v boji proti postupu Diamo našla podporu také u krajského předsedy téže strany Jana Korytáře. „Tato aktivita s. p. Diamo nás nepříjemně překvapila. Obnovení těžby uranu v této oblasti si jednoznačně nepřejeme, stejně jako, věřím, většina obyvatel našeho kraje,“ uvedl pro Deník Jan Korytář.

„Krajina v okolí Ralska se z těžby nevzpamatovala dodnes a není proto žádný důvod vytvářet prostor pro to, aby s. p. Diamo zničil další kus Libereckého kraje. Ve chvíli, kdy potenciál energetických úspor a využívání obnovitelných zdrojů energie není v ČR zdaleka využit, se jedná o nebezpečný pokus o znovuoživení uranového Otesánka. A tomu určitě nebudeme nečinně přihlížet,“ doplnil Korytář.

Podle Korytáře je těžba uranu stejně krátkozraké řešení, jako těžba uhlí. „Uran je stejně vyčerpatelný zdroj jako uhlí, dlouhodobě nic neřeší a navíc spousta vyrobené energie dnes bez užitku uniká. Zelení jsou proti,“ zdůraznil.